BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego
Conditions of E-learning Implementation in an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (25), 2013, nr 98, s. 61-72, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje, Zdalne nauczanie, Uczenie się
Corporation, e-learning, Studying
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz warunki skutecznego wdrażania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia się i nauczania oraz podano przesłanki ekonomiczno- organizacyjne i zarządcze implementacji e-learningu. Szczególną uwagę zwrócono na techniki: uczenie się zespołowe, kooperatywne (collaborative learning), uczenie się od innych (learn from others), uczenie się dokładnie na czas (just-in-time); opisano koncepcję samoregulowanego uczenia się (self-regulated learning - SRL) oraz jego komponenty takie, jak motywacja skierowana na osiąganie celów i efektów, zarządzanie czasem własnym pracownika, zarządzanie środowiskiem oraz poszukiwanie pomocy. W konkluzji stwierdzono, że SRL w powiązaniu z e-learningiem korporacyjnym jawi się nam jako dynamiczny proces informacyjny generujący wiedzę z doświadczenia, fachowości i dojrzałości życiowej pracownika wchodzącego w interakcje z otoczeniem. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a discussion about the essence of e-learning and the meaning of corporate e-learning as well as conditions of implementation this system in an organization. The article also presents a self-regulated learning (SRL) and its components such as motivation in terms of goal orientation, time management, environment management and help seeking. In the conclusion the author states that the e-learning connection with SRL is an active information process because knowledge generation is accomplished through individual experience, maturity and interaction with one's environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., 2004: Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bednarek J., Lubina E., 2008: Kształcenie na odległość. Podstawy metodyki, PWN, Warszawa.
 3. Bennick R., Implementing learning from the corporate perspective, [online, dostęp: 2013-01-29]. Dostępny w Internecie: http://knowledgetree.flexiblelearning.net.aufedition05/download/Bennik.
 4. Błasiak W., 2011: Rozważania o nauczaniu przyrody, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Choy S., 2007: Benefits of e-Learning Benchmarks. Australian Cases Studies, "Electronic Journal of e-Learning", Volume 5 Issue 1 2007.
 6. Richardson K., Hazell A., No Place for Egos and Islands. Praca zaprezentowana na światowym szczycie internetowych.
 7. Kozioł L., 2010: Entrepreneur's business models, [in:] Research Papers Collection, The Malopolska School of Economics in Tarnow, Issue 2(16)/2010.
 8. Łaguna M., 2004: Szkolenia, jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 9. Meger Z., 2008: Motywacja w nauczaniu zdalnym, [w:] "E-mentor" nr 4 (26)/2008.
 10. Miltiadou M., Savenye W.C., 2003: Applying Social Cognitive Constructs of Motivation to Entrance Student Success in Online Distance Education, Educational Technology Review, 11(1) 2003.
 11. Newton D., Hase S., Ellis A., 2002: Effective Implementation of Online Learning. A Case Study of the Queensland Mining Industry, [w:] "Journal of Workplace Learning" 2002 vol. 14 no 4.
 12. Sharma S., Dick G., Chin W.W. & Land L., Self-Regulation and E-Learning. In H. Österle, J. Schelp & R. Winter (eds.), Proceedings of the Fifteenth European Conference on Information Systems, 383-394, St. Gallen: University of St. Gallen, [online, dostęp: 2012-12-21]. Dostępny w Internecie: http://is2.lse.ac.uk/asp/aspecis/20070157.pdf.
 13. Szczęsna A., Danielewicz D., 2004: System szkoleń, [w:] Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu