BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sirko Stanisław (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Piotrowska-Trybull Marzena (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Funkcjonowanie jednostki wojskowej na terenie gminy : wybrane wyniki badań
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, 2012, s. 265-286, wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wojsko, Gmina, Rozwój lokalny
Army, District, Local development
Abstrakt
Powodem podjęcia wysiłku badawczego była luka w wiedzy o wzajemnym oddziaływaniu w układzie jednostka wojskowa - gmina oraz próba nowego spojrzenia na relacje występujące pomiędzy "podmiotami" wojskowym i cywilnym. Z jednej strony były to jednostki wojskowe głównych rodzajów sił zbrojnych, z drugiej gminy, które posiadają wiele kompetencji w zakresie podejmowania decyzji. Niektóre z nich leżą na obszarach, które obfitują w piękne krajobrazy oraz rzadką florę i faunę, inne rozmieszczone są na obszarach przemysłowych lub w dużych aglomeracjach. W konsekwencji przedstawiają duże zróżnicowanie, co z jednej strony (w świetle wykazywania wzajemnych zależności jednostka wojskowa - gmina) jest interesujące poznawczo, z drugiej jest dużym wyzwaniem, zważywszy na wiele utrudnień wynikających na przykład z dostępu do wiarygodnych informacji. Inną sprawą jest poziom świadomości społeczności lokalnych w zakresie wzajemnych zależności między występowaniem na ich terenie jednostek wojskowych oraz ich oddziaływaniem na rozwój lokalny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, nr 241, poz. 2416
 2. Mała Encyklopedia Wojskowa. MON, Warszawa 1967
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej ż dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości i ich dowódców. Dz. U. nr 206, poz. 1592
 4. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa 2010
 5. Kolipińska E.: Opinie mieszkańców na temat obecności jednostek wojskowych w gminach. MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2011
 6. Feliksiak M.: Oceny instytucji publicznych. CBOS, Warszawa 2010
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S.: Jakość życia w miastach-powiatach grodzkich. "Polska Regionów" 1999, nr 3
 8. Ludowe Wojsko Polskie. Dzieło I, cz. II. Organizacja Sił Zbrojnych. Warszawa 1986
 9. Rozwój Ludowego Wojska Polskiego w latach 1956-1980. Dzieło II, Rozdział XV. Rozwój i doskonalenie kadry zawodowej Wojska Polskiego. Warszawa 1986
 10. Iwanek T.: Provlemy zarządzania czynnikiem ludzkim w aspekcie restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP. WBBS, Warszawa 2002
 11. Cieślarczyk M: Społeczne konsekwencje restrukturyzacji sił zbrojnych w odbiorze lokalnych środowisk wojskowych. WBBS, Warszawa 2000
 12. Rogoń R.: Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP. COAZ, Warszawa 2011
 13. Kudrycka I., Radziukiewicz M.: Wykształcenie jako czynnik różnicujący dochody. "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 8
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu