BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartuś Alicja (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Bartuś Zbigniew (Dziennik Polski)
Tytuł
Pokusa etatyzmu : ile polityki w gospodarce - wymiar etyczny
Seduction of Statism : How Much Politics Is in the Economy? Ethical Aspect
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2006, vol. 2, s. 204-212, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
Słowa kluczowe
Etatyzm, Liberalizm, Polityka, Gospodarka, Etyka, Rola państwa w gospodarce
Statism, Liberalism, Politics, Economy, Ethics, States' role in economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W klasycznych koncepcjach filozoficznych człowiek bywa przedstawiany jako ktoś z natury dobry (jak u Rousseau) albo ktoś z natury zły (jak u Hobbesa). W Polsce przez ostatnich 16 lat rozwinął się całkiem odmienny - choć, jeśli spojrzymy wstecz, w dzieje ludzkości: wcale nie nowatorski - wariant tych koncepcji. Według niego, z natury dobry jest człowiek reprezentujący naszą partię, nasze ugrupowanie, naszą grupę interesów. Ten, kto w tej grupie się nie mieści, jest z natury zły. Jedną z najbardziej znamiennych i dramatycznych konsekwencji tego dualistycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczną i gospodarczą jest w III Rzeczypospolitej brak ciągłości władzy - co cztery lata (lub częściej) zupełnie zmienia się układ rządzący krajem, do władzy dochodzą formacje pozostające w totalnej opozycji do poprzedników; co więcej - zdobywają władzę właśnie dlatego, że swe główne hasła - i programy - opierają na zmasowanej krytyce oraz odrzuceniu wartości i działań utożsamianych z ludźmi dotychczas rządzącymi. (fragment tekstu)

This article tries to answer to the questions about how politics and politicians influenced Polish economy in the last sixteen years, and in what direction the changes at the border between politics and economy are going on. Ethical results of various attitudes toward this problem were critically compared, emphasizing views of advocates of liberalism and statism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baigorri A., From Predator state to sustainable region, University of Estremadura in Badajoz, Badajoz 1999.
 2. Belka M., Hausner J., Jasiński L.J., Marody M., Zirk-Sadowski M., Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, Wydawnictwo Fundacja F. Eberta, Warszawa 1996.
 3. Informacja o sytuacji w wybranych spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych. Raport otwarcia, Warszawa, 7.05.2002 r.
 4. Król M., Decentralizacja po polsku, "Tygodnik Powszechny", 10.08.2003 r.
 5. Przebieg procesów przekształceń własnościowych. Raport Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa 2005.
 6. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2003, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004.
 7. Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane z 9.07.2003 r. (DzU Nr 180, poz. 1758).
 8. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z 14.02.2003 r. (DzU Nr 49, poz. 408).
 9. Uścińska H., Polityka gospodarcza, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
 10. Wykonanie przez Agencję Prywatyzacji zadań zleconych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie prywatyzacji spółek i przedsiębiorstw państwowych. Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2003.
 11. Wystąpienie premiera Marka Belki w Sejmie w związku z pierwszym czytaniem rządowych projektów nowelizacji: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach administracji samorządowej oraz ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji i funduszy państwowych, Warszawa, 3.11.2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu