BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Grażyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kur-Kowalska Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jankowska Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Opłacalność działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych środkowo-wschodniej Polski
Profitability of Tourism Activities in Agrotouristic Farms in Central-Eastern Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (25), 2013, nr 98, s. 93-108, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Dochody gospodarstw domowych
Agrotourism, Tourism accommodation facilities, Household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania przeprowadzono w 2012 roku w 30 gospodarstwach agroturystycznych, zlokalizowanych w 3 powiatach (ostrowskim, siemiatyckim i parczewskim). Analizowano wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach oraz efekty ekonomiczne działalności turystycznej w 2011 roku. Uzyskane wyniki wskazują, że baza noclegowa w badanych gospodarstwach była niewielka. W żadnym gospodarstwie liczba pokoi gościnnych nie przekraczała 5, a liczba miejsc noclegowych zawierała się w przedziale od 6 do 20. Współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych wynosił średnio 4,8%. Najwyższą jego wartość zanotowano w powiecie parczewskim (5,66%). Wskaźnik "market penetration" kształtował się w granicach od -9,6% do + 17,53%, przy czym w 17 gospodarstwach (56,7%) posiadał wartość ujemną. Roczny dochód z turystyki w gospodarstwie wynosił średnio 9524,92 zł i był największy w powiecie parczewskim (11344,52 zł). Dochód uzyskany z jednego sprzedanego miejsca (POR) wahał się w granicach 29,78-65,74 zł, a dochód przypadający na jedno dostępne miejsce (PAR) - 0,49-5,63 zł. (abstrakt oryginalny)

The study was conducted in 2012 and included 30 farms located in three districts (ostrowski, siemiatycki, parczewski). The analyses included the utilisation of agrotouristic accommodation facilities in 2011 and the economic effects of such tourism activities. The results indicate that the volume of accommodation in the surveyed households was not large. In none of the households the number of guest rooms has exceed 5 and the adequate accommodation volume ranged from 6 to 20. The utilisation of accommodation averaged at 4.8%. Its highest value was recorded in the parczewski district (5.66%). The "market penetration" indicator was in the range between -9.6% and 17.53%, and in 17 agrotouristic farms (56.7%) it had a negative value. Average annual revenue from tourism was 9524.92 PLN and it was the highest in the parczewski district (11,344.52 PLN). The value of POR indicator amounted between 29,78 to 65,74 PLN, and respectively the value of PAR indicator: 0,49-5,63 PLN. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepiela G.A., Jasińska A., Rola i potrzeby współczesnego turysty w kreowaniu oferty gospodarstw ekoagroturystycznych, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, M. Jalinik (red.), Wyd. PB Białystok 2008: 271-281.
 2. Dubel K., Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki. [w:] Agroturystyka w teorii i praktyce, K. Młynarczyk, M. Marks (red.), Wyd. UWM Olsztyn 2002: 139-146.
 3. Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania. Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz 1995.
 4. Gradziuk P., Ekonomiczna analiza wykorzystania słomy na cele energetyczne, [w:] Słoma - energetyczne paliwo, A. Grzybek, P. Gradziuk, K. Kowalczyk (red.), Wyd. Wieś Jutra 2001: 54-61.
 5. Kasperczyk M., Kacorzyk P., Preferencje gości odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne, [w:] Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, J. Bergier, B. Sawicki (red.). Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2005: 117-120.
 6. Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009: 27-34.
 7. Kobyłecki J., Plichta M., Wybrane uwarunkowania organizowania agroturystyki, [w:] Marketing w agroturystyce. Monografie nr 75, M. Plichta, J. Sosnowski (red.). Wyd. AP 2006: 29-40.
 8. Koniszyk M., Jak mierzyć udział w rynku? Hotelarz, 2, 2007: 5-9.
 9. Lubas B., Układ hotelowego rachunku zysków i strat według Standardowego Systemu Rachunkowości Hotelowej (SSRH). Kwartalnik "e-Finanse", 4. www.e-finanse.com. 2008.
 10. Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2012.
 11. Marks E., Pałucha I., Młynarczyk K., Rodzaje wiejskiej bazy noclegowej i ich specyfika, [w:] Agroturystyka, K. Młynarczyk (red.), Wyd. UWM, Olsztyn 2002: 30-61.
 12. Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B., Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi. Rośliny Oleiste, XXVI, 2, 2005: 541-550.
 13. Osek M., Milczarek A., Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z. 2, 2005: 103-113.
 14. Przezbórska L., Udział agroturystyki w tworzeniu dochodów w agroturystycznych gospodarstwach rolnych Wielkopolski, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe tom III, z. 6, 2001: 104-108.
 15. Rynek Rolny, Nr 12(262), 2012.
 16. Sawicki B., Perspektywy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce, [w:] Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, M. Jalinik (red.), Wyd. PB, Białystok 2007: 49-57.
 17. Sikora J., Gospodarstwa agroturystyczne w świetle sytuacji społeczno- -ekonomicznej polskiej wsi, Poznań: 25-33.
 18. Sikora J., 2012. Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008: 191-205.
 19. Sikorska-Wolak I., Instytucjonalne czynniki rozwoju agroturystyki. Monografie nr 80 pod red. G.A. Ciepieli i J. Sosnowskiego Agroturystyka - moda czy potrzeba?, Wyd. AP, Siedlce 2007: 420-430.
 20. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, 2006: 162-171.
 21. Świetlikowska U. (red.), Agroturystyka, Wyd. SGGW, Warszawa 2000: 242-255.
 22. Urząd Statystyczny w Krakowie. Turystyka w województwie małopolskim w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne 2012. www.stat.gov.pl/krak
 23. Urząd Statystyczny w Olsztynie. Turystyk w województwie warmińsko- -mazurskim w 2011 r. Informacja sygnalna. Olsztyn, 05.31.2012. www.stat.gov.pl/olsz
 24. Wiatrak A.P., Baza agroturystyczna w Polsce i na świecie, Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 402, 2003: 9-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu