BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fertsch Marek (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Supply Chain Assessment - Selected Methodological Issues
Ocena łańcuchów dostaw - wybrane problemy metodyczne
Źródło
LogForum, 2008, vol. 4, nr 3, 6 s., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Benchmarking
Supply chain, Benchmarking
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
W artykule poruszane są problemy oceny łańcuchów dostaw w kontekście porównywania funkcjonowania różnych łańcuchów. Artykuł rozpoczyna prezentacja stosowanych metod oceny łańcuchów dostaw. Następnie, na przykładzie dwóch rzeczywistych łańcuchów dostaw przedstawione są problemy z ich porównaniem. Na bazie tych problemów przedstawiona zostaje koncepcja metody oceny funkcjonowania łańcuchów dostaw umożliwiająca ich porównywanie. (abstrakt oryginalny)

The article describes the issue of supply chain assessment in the aspect of various supply chains comparison. The first section of the paper introduces methods used in supply chain assessment. Next, there are two examples of real supply chains to show how difficult it is to compare them. Based on the presented issues a concept of supply chain assessment which allows to make comparisons is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chun-Yu Ch., Ching-Yi Ch., Wei- Shuo L., 2006, Performance Evaluation for Service Oriented Solutions in Supply Chain Management Processes of e-Business and Knowledge Transfer, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  2. Christopher M., 2000, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa, pp. 94 -98.
  3. Grenoble W.L., Novack R.A., 2006, Using Benchmarking to Improve Supply Chain Processes, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  4. Islei G., Cuthbertson R., 2006, Measuring Performance in Supply Chain, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  5. Kasprzak T., 2005, Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa, pp. 158 and farther.
  6. Levine L. O., 1996, Creating New Systems, [in:] Montgomery J.C., Levine L.O. (eds.) The Transition to Agile Manufacturing, ASQC Quality Press, Wisconsin.
  7. Sardana G., 2006, Designing Performance Metrics for Agile Supply Chains, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  8. Stachowiak A., Fertsch M., 2006, The Layout of Agile Facility, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu