BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Oddziaływanie światowych cen ropy naftowej na procesy inflacyjne w Polsce w okresie 1990-2010
Impact of World Oil Prices on Inflationary Processes in Poland in the Period of 1990-2010
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 112, s. 20-35, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Stopa inflacji, Ceny ropy naftowej
Economic development, Inflation rates, Oil prices
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej wpływu zmian światowych cen ropy naftowej na inflację w Polsce w okresie 1990-2010 można stwierdzić, że zmiany światowych cen ropy naftowej w stosunkowo istotnym stopniu determinowały tempo zmian cen konsumpcyjnych w Polsce w krótkim okresie. Mianowicie, średnia wartość współczynnika elastyczności zmian cen konsumpcyjnych w Polsce na zmiany cen ropy naftowej wyniosła od 0,026 do 0,027. Wynika stąd, że 10% wzrost cen ropy naftowej prowadził do wzrostu stopy inflacji w Polsce średnio o około 0,26-0,27 pkt. proc. w krótkim okresie. Co więcej, zmiany światowych cen ropy naftowej wyjaśniały około 18,1% zmienności cen konsumpcyjnych w Polsce po upływie roku od momentu wystąpienia szoku oraz 20% po upływie pięciu lat. Wyniki przeprowadzonej analizy są zatem w dużym stopniu zgodne z wynikami badań uzyskanymi przez A. Kinnefors i L. Wribe, M. Bjellerup i M. Löf oraz L. J. Alvarez, S. Hurtado, I. Sánchez, C. Thomas. Jednocześnie należy w przyszłości oczekiwać spadku oddziaływania zmian światowych cen ropy naftowej na dynamikę cen konsumpcyjnych w Polsce w miarę upływu czasu i dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Istnieje wiele przyczyn wyjaśniających przewidywany spadek inflacyjnego oddziaływania światowych cen ropy naftowej w Polsce. Do najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy zalicza się postępujący spadek energochłonności procesów produkcji i, w ślad za tym, relatywny spadek popytu na ropę naftową, rosnące możliwości wykorzystania alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii oraz rosnący wpływ globalizacji na kształtowanie się cen. (abstrakt oryginalny)

The primary goal of the article is to analyse theoretically and empirically the interdependence between changes in world oil prices and changes in consumption prices in Poland in the period of 1990-2010. In this connection, the authors used the research method based on the study of literature in the field of macroeconomics and international finance as well as econometric methods (vector autoregressive model- VAR). The results of research explicitly indicate the impact of changes in world oil prices on inflation in Poland in the years 1990-2010. It was estimated that a 10% rise in oil prices resulted in the rise in the rate of inflation in Poland of about 0.26-0.27 percentage points in the short term. (originalabstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez L. J., Hurtado S., Sánchez I., Thomas C., The impact of oil price changes on Spanish and euro area consumer price inflation, "Banco de España Occasional Papers", 2009, No. 904.
 2. Bjellerup M., Löf M., The effects of the oil price on inflation in Sweden, "Economic Commentaries", 2008, No 4.
 3. Blanchard O. J., Gali J., The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s?, Massachusetts Institute of Technology, "Center for Energy and Environmental Policy Research Working Papers", 2007, No. 0711
 4. Chen S. S., Oil price pass-through into inflation, "Energy Economics", 2009, Vol. 31, issue 1.
 5. Cuñado J., Perez de Gracia F., Do oil price shocks matter? Evidence for some European countries, "Energy Economics", 2003, No. 25.
 6. Cuñado J., Perez de Gracia F., Oil prices, economic activity and inflation: evidence for some Asian countries, "The quarterly Review of Economics and Finance", 2005, Vol. 45.
 7. DeGregoria J., Landerretche O., Neilson C., Another Pass-Through Bites the Dust? Oil Prices and Inflation, "Central Bank of Chile Working Paper", 2007, No. 417.
 8. Hooker M., Are Oil Shocks Inflationary? Asymmetric and Nonlinear Specifications versus Changes in Regime, "Journal of Money, Credit, and Banking", 2002, No. 34.
 9. International Financial Statistics, International Monetary Fund, Washington 2010.
 10. Janusz J., Kierunki dostaw i struktura zużycia ropy naftowej w Polsce w latach 2000-2009, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2010.
 11. Kinnefors A., Wribe L., Inflationary effects of changes in the oil price, Jönköping International Business School, 2006 http://hj.diva-portal.org
 12. LeBlanc M., Chinn M. D., Do High Oil Prices Presage Inflation? The Evidence from G-5 Countries UC Santa Cruz, "Economics Working Paper", 2004, No. 561
 13. Paiva C. A. C., Oil Prices and Inflation under Alternative Monetary Regimes: Evidence from Brazil, Annual American Business Research Conference, 28-29 September 2009
 14. Salvatore D., Oil Import Costs and Domestic Inflation in Industrial Countries, paper was presented at the Annual Meetings, American Economic Association, Dallas December 1984.
 15. Weiqi T., Libo W., ZhongXiang Z., Oil price shocks and their short- and longterm effects on the Chinese economy, "East-West Center Working Papers", 2009, No. 102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu