BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejewski Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Problemy rozwoju postaw przedsiębiorczych u gimnazjalistów
Problems at the Development of the Self-initiative of High Schools Trainees
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2006, vol. 2, s. 242-248, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
Słowa kluczowe
Edukacja młodzieży, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Youth education, Entrepreneurship, Secondary education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawisko globalizacji, demokratyzacji, liberalizacji życia, zmiany gospodarczo-społeczne, postęp naukowo-techniczny sprawiają, że mimo podejmowania reform systemów oświatowych, wprowadzane zmiany są spóźnione w stosunku do aktualnych i antycypowanych potrzeb indywidualnych i społecznych. Edukacja młodych trwa długo, jest droga, nie uwzględnia w dostatecznym stopniu rozwijania umiejętności i postaw niezbędnych już dzisiaj. Ignoruje się to, że gimnazjalista w dorosłe życie wejdzie za lat kilka. Zważywszy na dynamikę rozwoju cywilizacyjnego oznacza to, że młody człowiek stanie wówczas wobec konieczności rozwiązywania nowych problemów, być może obecnie nieprzewidywalnych. W jakim stopniu pomoże mu w tym tradycyjna edukacja szkolna, nastawiona jedynie na ułatwienie adaptacji do zastanych obecnie warunków życia? (fragment tekstu)

Among other things education is understood as support of certain individual character traits, e.g. the qualities of a man with self-initiative. It doesn't confine itself to any single action but this is a long process with which should already be started in the youngest years of the life. To obtain an effective support of the self-initiative at high schools trainees, the present general educational system needs either several organizational modifications or modifications of the teaching contents. These refer essentially:.
- the teaching programs and their contents.
- the principles and the form of the cooperation of the school with the local authority.
- the permanent dilatation of the didactic-educational competences of the teachers in the context of further vocational educations. The specific training in a certain subject should be completed by interdisciplinary trainee projects. The further vocational education of the teachers should take into account the development of the ability to give structured lessons and to better combine the theoretical and practical contents with each other. Furthermore the teachers should be taught how to motivate the trainees for more ownly project drafts and their execution and how the representatives of local authorities should be included in the construction of additional contents of the teaching programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogaj A. (red.), Realia i perspektywy reform oświatowych, IBE, Warszawa 1997.
 2. Dewey J., Moje pedagogiczne credo. Szkoła a społeczeństwo, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa (b.r.), s. 107.
 3. Dybek H., Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Oficyna Impuls, Kraków 2000.
 4. Eby J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, tłum. K. Konarzewski, WSiP, Warszawa 1998.
 5. Furmanek W., Człowiek. Człowieczeństwo. Wychowanie, FOSZE, Rzeszów 1995.
 6. Furmanek W., Walat W. (red.), Problemy współczesnej dydaktyki techniki, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003.
 7. Głowacki S. (red.) i in., Metoda projektów jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kielce 1999.
 8. Grondas M., Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej [w:] Nowa Szkoła. Materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Integracja międzyprzedmiotowa, CODN, Warszawa 1999.
 9. Komorowska H., O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa 1999.
 10. Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, CODN, Warszawa 2000.
 11. Kwiatkowski S.M. (red.), Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy, IBE, Warszawa 2000.
 12. Kwiatkowski S.M. (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, IBE, Warszawa 1998.
 13. Mikina A. (red.), Metoda projektów w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów. Przykłady wykorzystania metody projektów na zajęciach języka polskiego, Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, Łódź 1999.
 14. Nowacki T., O metodzie projektów. ABC nauczyciela szkoły zawodowej, CODN, Warszawa 1996.
 15. Průcha J., Pedagogika porównawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Szymański M.S., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000.
 17. Szymański M.S., Rozprawa o metodzie (projektów) [w:] K. Kruszewski (red.): Pedagogika w pokoju nauczycielskim, WSiP, Warszawa 2000.
 18. Wilsz J., Mechanizmy samoregulacji w systemie kształcenia, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Częstochowa 1996/1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu