BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Wojciech (Uniwersytet Łódzki), Korczak Karol (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce?
Who benefits from online medical services in Poland?
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 115-123, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Model dwumianowy, Usługi medyczne, Technologie internetowe, e-zdrowie
Binomial model, Medical services, Internet technologies, e-health
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Autorzy, na podstawie zebranych w badaniu ankietowym danych, dokonują estymacji parametrów modelu dwumianowego, który objaśnia fakt korzystania z internetowych usług medycznych. Zmiennymi objaśniającymi w modelu są wybrane cechy socjoekonomiczne. Wyniki estymacji pokazują, iż z internetowych usług medycznych korzystają w większym stopniu osoby młode (poniżej 35 roku życia), lepiej wykształcone oraz z wyższymi dochodami. Zaleca się zatem dokonanie dywersyfikacji takich usług ze względu na wskazane cechy socjoekonomiczne i dostosowanie ich odpowiednio do poziomów zarobków, wieku oraz wiedzy informatycznej pacjentów. Autorzy twierdzą, że wprowadzenie w Polsce usług medycznych realizowanych za pośrednictwem Internetu to korzystne rozwiązanie zarówno dla pacjentów, jak również zakładów opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

In this article the authors present the idea of online patient service. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish patients have been shown. Estimates of binominal model parameters show a correlation between using on-line health services and selected social and economic features. In most cases e-health services users are young people (under 35), with higher education and high level of earnings. The conclusion is that health service institutions should introduce diversification of the services for various groups of users. The authors claim that this is a good reason to introduce this kind of services in polish health care system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Korczak K., Koncepcja internetowej obsługi pacjenta, w: Konwersja wiedzy. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym II, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009 (w druku).
  2. Kosieliński S., Na zdrowych zasadach, Tygodnik Computerworld 14/2009.
  3. Kozierkiewicz A., Misiński W., Sośnierz A., Teluk T., Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów?, www.globalizacja. org/raport-wtz.pdf, 08.04.2009.
  4. Pączkowska M., Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków, www.csioz.gov. pl/pliki/Dostepnosc/Raport dostęp 06 VII.doc, 01.04.2009.
  5. Pączkowska M., Korzystanie z leków i ich dostępność - Raport z badań, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, www.csioz.gov.pl/pliki/Dostepnosc/Lekil - raport 29.09.doc, 01.04.2009.
  6. Piętka E., Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, PWN, Warszawa 2004.
  7. Rudowski R., Informatyka medyczna, PWN, Warszawa 2003.
  8. Zajdel R., Kącki E., Szczepanik P., Kurzyński M., Kompendium informatyki medycznej, Wydawnictwo a-medica press, Bielsko-Biała 2003.
  9. www.ezdrowie.lodzkie.pl, 25.03.2009.
  10. www.healthpowerhouse.com, 02.04.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu