BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polański Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Interakcje ekonomii i psychologii w świetle koncepcji Gary'ego Beckera
Economic and Psychological Interactions in the Light of Gary Becker'idea
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 3, s. 24-31, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia poznawcza, Ekonomiczna teoria zachowań, Interakcje społeczne, Ekonomia neoklasyczna
Cognitive psychology, Economic behaviour theory, Social interaction, Neoclassical economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowe gałęzie psychologii takie jak psychologia poznawcza, decyzji, czy też zachowań ryzykownych, zostały dostosowane do analiz lokujących się na styku ekonomii i psychologii. W ekonomii, podobny trend zapoczątkował Gary Becker, który jako ekonomista dokonał ekspansji na obszary zarezerwowane dla psychologii, socjologii i politologii. Przypominając dorobek Beckera, autor omawia cechy charakterystyczne obydwu podejść: psychologicznego i ekonomicznego, i wskazuje różnice warsztatów badawczych, wynikające z celów i źródeł obu nauk, które uniemożliwiają wzajemne przenikanie się. Pomimo tych problemów - zdaniem autora - przyszłość należy do tego, co się na tym pograniczu narodzi, i co być może na zawsze odwróci uwagę od manii kwantyfikowania rzeczywistości przy pomocy rozbudowanej analizy matematycznej.(abstrakt oryginalny)

Basic branches of psychology, such as cognitive, decision or risky behavior psychology, have been adapted to the analysis situated at the intersection of economics and psychology. In economics, similar trend started Gary Becker, who as an economist has made expansion into areas reserved for psychology, sociology, and political science. Recalling the achievements of Becker, the author discusses the characteristics of both approaches: psychological and economic one, and shows the differences between their research workshops, resulting from the objectives and resources of these sciences, that enable their interpenetration. Despite these problems, according to the author the future belongs to what will be born on this borderland, and what perhaps will distract everybody's mind forever from the mania to qualify reality with the use of extensive quantitative mathematical analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker G.S., A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, "The Quarterly Journal of Economics", 1983, Vol. 98, No. 3, pp. 371-400.
  2. Becker G.S., A Theory of Social Interactions, "The Journal of Political Economy", 1974, Vol. 82, No. 6, pp. 1063-1093.
  3. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 436-574.
  4. Becker G.S., Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior, "The Journal of Political Economy", 1975, Vol. 101, No. 3, p. 385.
  5. Hagemejer H., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, G.S. Becker, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 8.
  6. Pinker S., Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, GWP, Gdańsk 2005.
  7. Wilson E.O., Socjobiologia, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 320-321.
  8. Winiecki J., Odwieczne zderzenie wyobrażeń o tym, jak funkcjonuje świat. Kontrast wizji i proponowanych instytucji, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", Rok LXXII, zeszyt 3, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu