BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym
Information Which Creates a Market Value in the Business Reporting
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 3, s. 33-42, rys., tabl., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość niefinansowa, Ramowe Zasady Raportowania, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Non-financial reporting, Global Reporting Initiative (GRI), Enterprise sustainable development, Financial statements, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjna sprawozdawczość finansowa i raporty pozafinansowe ewoluują w kierunku jednolitej sprawozdawczości zintegrowanej w przedsiębiorstwach. O fakcie tym świadczą m. in. badania przeprowadzone pod koniec 2011 r. przez Global Reporting Initiative. W artykule została omówiona istota procesu integracji informacji tworzących wartość rynkową przedsiębiorstwa w raportowaniu biznesowym oraz zaprezentowane wiodące regulacje z zakresu zintegrowanego raportowania o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw. Część empiryczna prezentuje syntetyczne porównanie zakresu i treści trzech zintegrowanych sprawozdań polskich przedsiębiorstw sporządzonych za rok 2012: Grupy LOTOS S.A., Spółki GAZ-SYSTEM S.A. i Grupy Scanmed Multimedia S.A.(abstrakt oryginalny)

Traditional financial reporting and non-financial reporting in companies evolve into a uniform integrated reporting. This fact confirms the survey carried out at the end of 2011 by the Global Reporting Initiative. The article presents the essence of the process of integration in business reporting the information which makes the market value of a company, and describes the leading regulations concerning the integrated reporting on social responsibility and sustainable development of enterprises. The empirical part presents a synthetic comparison of the scope and content of integrated reports, which three Polish companies: LOTOS SA Group, GAZ-SYSTEM SA, and Scanmed Media Group SA prepared for the year 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernat M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, WN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 75-99.
 2. Connected Reporting - A practical guide with worked examples, The Prince's Charles Accounting for Sustainability Project, 17.12.2009.
 3. Consultation Draft of the International IR Framework, International Integrated Reporting Council, April 2013, www.theiirc.org/consultationdraft2013.
 4. Framework for Integrated Reporting and the Integrated Report Discussion Paper, Integrated Reporting Committee of South Africa, 25.01.2011.
 5. G4 Development,First Public Comment Period 26.08 -24.11.2011, Full Survey Report, Global Report-ing Initiative, 2012, www.globalreporting.org10.02.2012.
 6. G4 Sustainability Reporting Guidelines, Implementation Manual, Part 2, 2013, Global Reporting Ini-tiative, 2013. https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx (dostęp 15.07.2013).
 7. G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standards Disclosures, Global Reporting Initiative, 2013. https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx (dostęp 15.07.2013).
 8. Global Compact, www.globalcompact.org.pl (dostęp 15.07.2013).
 9. GRI Application Levels, version 3.1.,2011, Global Reporting Initiative, 2011, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf (dostęp 15.07.2013).
 10. How to use the GRI Guidelines in conjunction with ISO 26000, 2011, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/How-To-Use-the-GRI-Guidelines-In-Conjunction-with-ISO26000.pdf. (dostęp 15.07.2013).
 11. ISO 26000,Guidance on social responsibility, 2010, http://www.pkn.pl/sites/default/files/ discovering_iso_26000.pdf (dostęp 15.07.2013).
 12. KPIs for ESG, A guideline for the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation, EFFAS, DVFA, Frankfurt am Main 2009.
 13. Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Politechnika Gliwicka, Gliwice 2010, s. 51-96.
 14. Paliwoda- Matiolańska A., OSO - Organizacja Służąca Otoczeniu jako model współczesnego przedsiębiorstwa,[w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, A. Nalepka (red.), WSB, Tarnów 2003, s. 160.
 15. Rodríguez M.A., Ricard J.E., Towards the Sustainable Business, IESE, Universidad Navarra, "Revista de Antiguos Alumnos", 2001, No 83, Septiembre .
 16. Sustainability Reporting Guidelines version 3.1, Global Reporting Initiative 2011, https://www.glob-alreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf (dostęp 15.07.2013).
 17. System, który łączy odpowiedzialnie. Raport roczny za 2012 r., GAZ-SYSTEM S.A., 2013, s. 97.
 18. Zintegrowany Raport Roczny 2012 - Kultura wartości, 2013, Grupa LOTOS S.A., 2013.
 19. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku, Scanmed Multimedis, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu