BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Marek (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Influence of a Company's Social Initiatives on the Consumer Attitude towards It. Results of Experimental Research
Źródło
Contemporary Economics, 2011, vol. 5, nr 2, s. 80-89, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Korporacje
Consumer behaviour, Corporation
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article constitutes an attempt to answer the question whether social initiatives undertaken by a company influence the consumer attitude towards it. The afore-mentioned aim has been achieved by presenting the results of experimental research. Six scenarios of social initiatives undertaken by a food sector company were used in the research. Research work was conducted using a sample of real consumers. It was shown that information about undertaking a single social initiative by a company does not lead to a more favourable consumer attitude towards it. The results obtained show that when undertaking a social programme, which is not consistent with the company's actions to date, the attitude towards it can even become worse. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Becker - Olsen, K.L., Cudmore, A.B. & Hill, R.P. (2006).The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behaviour. Journal of Business Research 59(1), 46-53.
 3. Bhattacharya, C.B. & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond to corporate social initiatives. California Management Review 40(1), 9-24.
 4. Bhattacharya, C.B. & Sen, S. (2003). The effect of corporate partnership on consumer reactions to non-profits. Advances in Consumer Research, 30(1), 324.
 5. Bhattacharya, C.B., Korschun, D. & Sen, S. (2009). Strengthening stakeholder-company relationships through mutually beneficial corporate social responsibility initiatives. Journal of Business Ethics, 85(2), 257-272.
 6. Brown, T.J. & Dacin, P.A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product response. Journal of Marketing 61(1): 68-84.
 7. Brzeziński, J. (1999). Metodologia badań psychologicznych. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Creyer, E.H. & Ross, W.T. (1997). The influence of firm behavior on purchase intention: do consumers really care about business ethics? Journal of Consumer Marketing, 14(6), 173-185.
 9. Cui, Y., Trent, E.S., Sullivan, P.M. et al. (2003). Cause-related marketing: How generation Y responds. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(6), 310-320.
 10. Domański, Cz. (1990). Testy statystyczne. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Francuz, P. & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 12. Grzegorzewska - Ramocka, E. (2005). Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
 13. Huck, S.W. (2009). Reading Statistics and Research. Boston: Pearson Ally and Bacon.
 14. Ipsos. (2003). Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu. Available at: www.ipsos. pl/3_2_009a.pdf
 15. Koronacki, J. & Mielniczuk, J. (2004). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne.
 16. Kotler, P. & Lee, N. (2004). Best of breed. When it comes to gaining a market edge while supporting a social cause, 'corporate social marketing' leads the pack. Stanford Social Innovation Review, 1(4), 14-23.
 17. Lafferty, B.A., Goldsmith, R.E. & Hult, G.T. (2004). The impact of the alliance on the partners: A look at cause-brand alliances. Psychology & Marketing, 21(7), 509-531.
 18. Lafferty, B.A. & Goldsmith, R.E. (1999). Corporate credibility's role in consumer's attitudes and purchase intentions when a high versus a low credibility endorser is used in the ad. Journal of Business Research, 44(2), 109-116.
 19. Maison, D. & Wasilewski, P. (2008). Propaganda dobrych serc - czyli rzecz o reklamie społecznej. Krakow: Agencja Wasilewski.
 20. Marin, L. & Ruiz, S. (2007). I need you too! Corporate identity attractiveness for consumers and the role of social responsibility. Journal of Business Ethics, 77(3), 245-260.
 21. Menon, S. & Kahn, B.E. (2003). Corporate sponsorships of philanthropic activities: When do they impact perception of sponsor brand? Journal of Consumer Psychology, 13(3), 316-327.
 22. Mohr, L.A. & Webb, D.J. (2005). The effects of corporate social responsibility and price on consumer responses. The Journal of Consumer Affairs, 39(1), 121-147.
 23. Prabu, D., Kline, S. and Yang, D. (2005). Corporate social responsibility practices, corporate identity, and purchase intention: A dual-process model. Journal of Public Relations Research, 17(3), 391-313.
 24. Prisch, J., Gupta, S. & Grau, S.L. (2007). A framework for understanding corporate social responsibility programs as a continuum: An exploratory study. Journal of Business Ethics, 70(2), 125-140.
 25. Salmones, G., Crespo, A. and Bosque, I. (2005). Influence of corporate social responsibility on loyalty and valuation of services. Journal of Business Ethics, 61(4), 369-385.
 26. Sen, S. & Bhattacharya, C.B. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reaction to corporate social responsibility. Journal of Marketing Research, 38(2), 225-243.
 27. Sen, S., Bhattacharya, C.B. & Korschun, D. (2006). The role of corporate social responsibility in strengthening multiple stakeholder relationships: A filed experiment. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), 158-166.
 28. Smith, C. (2003) Corporate social responsibility: WHETHER OR HOW? California Management Review, 45(4), 52-76.
 29. Stanisz, A. (2006) Przystępny kurs statystyki. Tom I. Krakow: StatSoft Polska.
 30. Van den Brink, D., Odekerken - Schroder, G. & Pauwels, P. (2006). The effect of strategic and tactical cause-related marketing on consumer' brand loyalty. Journal of Consumer Marketing, 23(1), 15-25.
 31. Vogel, D.J. (2005). Is there a market for virtue? The business case for corporate social responsibility. California Management Review, 47(4), 19-45.
 32. Yoon, Y., Gurhan-Canli, Z. & Schwarz, N. (2006). The effect of corporate social responsibility (CSR) activities on companies with bad reputations. Journal of Consumer Psychology, 16(4), 377-390.
 33. Yoon, Y. and Gurhan-Canli, Z. (2003). Negative consequences of doing good: The effects of perceived motives underlying corporate social responsibility. Advances in Consumer Research, 30(1), 323-324.
 34. Zrałek, J. (2007). Konsumenci wobec public relations - komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0845
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5709/ce.1897-9254.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu