BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miedziński Bogdan (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie)
Tytuł
Bezrobocie - konieczne nowe podejście : artykuł dyskusyjny
Unemployment - on the Necessity of New Approach to the Old Problem
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 7, s. 6-13, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Skutki bezrobocia, Stopa bezrobocia, Koszty społeczne, Wydatki budżetowe, Redukcja zatrudnienia
Unemployment, Effects of unemployment, Unemployment rate, Social costs, Budget expenditures, Employment reduction
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono model kosztów społeczno-ekonomicznych bezrobocia w Polsce ujmujący jego skutki bezpośrednie, a mianowicie wysokość zasiłków wypłacanych bezrobotnym oraz koszt akumulacji niewykorzystanego kapitału ludzkiego, mierzony nakładami poniesionymi na wychowanie oraz wykształcenie pozbawionych pracy osób. Na podstawie tego modelu obliczono, że skutki te za lata 1990-2010 wynoszą ponad 371 mld zł. Stwierdzono, że redukcję bezrobocia do poziomu akceptowalnego można uzyskać jedynie pod warunkiem gruntownej przebudowy obecnej polityki gospodarczej. W obecnych realiach wzrost PKB nie stanowi już czynnika pozwalającego na redukcję bezrobocia. Jest on bowiem w znacznej części osiągany przez postęp techniczny napędzający wzrost produktywności, która w sposób naturalny redukuje zapotrzebowanie na pracę. W artykule przedstawiono rachunek dotyczący redukcji bezrobocia o 100 tys. osób rocznie w okresie 2001-2005 (łącznie o 500 tys. osób), uzyskany w drodze ustanowienia ulg - zwolnienia przedsiębiorcy od opłaty składki ZUS od dodatkowo zatrudnionych. Przy użyciu przedstawionego w artykule modelu wykazano, że korzyści uzyskane w wyniku uruchomienia zachęt do dodatkowego zatrudniania pracowników wynoszą prawie 30 mld zł i przewyższają koszty budżetowe sfinansowania programu zachęt o prawie 13 mld zł.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a model of socio-economic costs of unemployment in Poland. The cost of unemployment is taken as the amount of unemployment benefits paid by the State and cost of accumulated human capital, measured by the expenditures on breeding and education of unemployed people. The negative side effects of unemployment in 1990-2010 years were estimated for 462 billion PLN. It was demonstrated that the reduction of unemployment to an acceptable level can only be achieved through a fundamental change in economic policy. Nowadays the growth of GDP must no longer be regarded as a contributing factor to the reduction of unemployment, as it is strongly related to technical progress, favoring a decrease in demand for labor. The paper presents simulation of the reduction of unemployment by 100 000 persons per year in 2001-2005, totalling to 500 000 persons, achieved by decreasing social security premiums calculated on salaries paid to new employees.The model further demonstrates that the benefits to be derived from the above stimulus would surpass the corresponding costs incurred by the State by above 64 billion PLN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Denison E.F. (1985), Trends in American Economic Growth 1929-1982, Washington Brookings Institution.
 2. Denison E.F., Chung W.K. (1976), Economic Growth and its sources, w: H. Patrick, H. Rosovsky (eds.), Asia's New Giant, Brookings Institution.
 3. Gazon J. (2008), Ani bezrobocie, ani opieka społeczna, PWN, Warszawa.
 4. GUS (1997-2010), Roczniki Statystyczne GUS z kolejnych lat, Warszawa.
 5. GUS (2008), Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2007 ?., Warszawa.
 6. GUS (2011), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2010, Warszawa, październik, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_ 2010.pdf
 7. GUS (2012), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Warszawa.
 8. GUS (2013), Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2012., Warszawa.
 9. Korczyńska J., Kaźmierkiewicz P. (2005), Regulacja migracji zarobkowej - wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń, CPCFPU, PAUCI, ISP, http://www.isp.org.pl/files/15491544240820373001127207238.pdf
 10. Koszt wychowania dziecka? 200 tysięcy złotych (2011), "Dziennik Gazeta Prawna" z 9 lutego, http://www.wprost. pl/ar/259950/Koszt-wychowania-dziecka-200-tysiecy-zlotych/#an_1471763909
 11. Rifkin J. (2001 ), Koniec pracy Schyłek sity roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu