BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasłowski Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie rozwiązań informatycznych wspomagających poprawę bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczonych usług medycznych
The use of IT solutions to support the improvement of patient safety and quality of medical services
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 125-136, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Jakość usług medycznych, Systemy informatyczne, Bezpieczeństwo, Dokumentacja elektroniczna
Quality of medical services, Computer system, Security, Electronic documentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono aktualny stan prac w zakresie zastosowania narzędzi informatycznych wspomagających poprawę bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczonych usług medycznych. W przeglądzie światowych rozwiązań wskazano między innymi na istotną rolę rozwiązań takich jak: systemy wspomagające decyzje kliniczne (ang. Clinical Decision Support Systems), systemy zarządzające elektroniczną dokumentacją medyczną (ang. Electronic Health Record) i systemy pozwalające na elektroniczną obsługę zleceń lekarskich (ang. Computerised Phy- sician Order Entry). Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wykorzystanie tego typu narzędzi w praktyce klinicznej w wielu krajach członkowskich jest wciąż niewystarczające. W ramach niniejszego opracowania przedstawiono zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu. Najistotniejsze wskazania dotyczą konieczności planowania i konsekwentnej realizacji długofalowego programu wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznych ułatwiających monitorowanie i przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu pacjentów. (abstrakt oryginalny)

The article discusses current status of the application of informatic tools supporting improvement of patients' safety and quality of medical service. In a review of the solutions used globally, the systems like: Clinical Decision Support Systems, Electronic Health Record and Computerised Physician Order Entry were indicated as significant among other systems. As shown in the European Union lead research study, its member countries still do not use these tools for clinical practice sufficiently. The article suggests how this problem could be solved, with' key recommendations focusing on planning and consequent execution of the long term implementation programs, especially for the most modern informatic tools facilitating monitoring of patients and their safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Coiera E., Westbrook J.I., Wyatt J.C., The Safety and Quality of Decision Support Systems., "IMIA Yearbook of Medical Informatics - Methods Inf Med.", 2006.
 2. e-Business W@tch: ICT and e-Business in Hospital Activities, Sector Report No. 10/2006, Bonn/Brussels 2007.
 3. Kohn L.T., Corrigan J.M., Donaldson M.S., Raport: To err is human: Building a Safer Health System. Institute of Medicine, National Academies Press, Washington D.C. 2000.
 4. Komunikat końcowy: eHealth 2009 Conference Declaration eHealthfor Individuals, Society and Economy, 20.02.2009, Praga, komunikat dostępny na stronie: http://www.ehealth2009. cz/Pages/108-Prague-Declaration.html z 08.05.2009.
 5. Leong T.Y., Kaiser K., Miksch S., Free and Open Source Enabling Technologies for Patient- -Centric, Guideline-Based Clinical Decision Support, "IMIA, Yearbook, Methods Inf Med." 2007,46 Suppl.
 6. NAO (National Audit Office), Raport: A Safer Place for Patients: Learning to improve patient safety, Department of Health, 03.11.2005, raport dostępny na stronie: http://www. nao.org.uk/publications/nao_reports/05-06/0506456.pdf.
 7. Ozdas A., Miller R.A., Care Provider Order Entry: A Perspective on Factors Leading to Success or to Failure, "IMIA Yearbook of Medical Informatics, Methods Inf Med.", 2007.
 8. Raport końcowy: BenchmarkingICT Use Among General Practitioners in Europe, Empirica na zlecenie Komisji Europejskiej, Bonn kwiecień 2008.
 9. Scobie S., National Patient Safety Agency: Building a Memory - Preventing Harm, Reducing Risks and Improving Patient Safety. The First Report of the National Reporting and Learning System and the Patient Safety Observatory, NPSA 2005.
 10. Storetmann V.A., Thierry J.P., Advanced ICT and patient safety and quality of care, IHE (International Hospital Equipment & Solutions), vol. 32, no. 8, grudzień 2006.
 11. Storetmann V.A., Thierry J.P., Storetmann K.A., Dobrev A., Impact of ICT on Patient Safety and Risk Management, Raport końcowy z projektu eHealth for Safety prowadzonego na zlecenie Kmisji Europejskiej, październik 2007, raport dostępny na stronie: http://www. ehealth-for-safety.org/.
 12. Wachter R.M., The End Of The Beginning: Patient Safety Five Years After "To Err Is Human"-Amid signs.of progress, there is still a long way to go, Health Affairs, 30.11.2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu