BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karlińska Maria (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Usługi telemedyczne w polskich szpitalach powiatowych : ocena stanu aktualnego i identyfikacja potencjalnych zastosowań
Service medical in the Polish district hospitals : an assessment of the current status and identify potential applications
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 137-147, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Wartość społeczna, Opieka zdrowotna, e-zdrowie, Szpitalnictwo, Telemedycyna
Social value, Health care, e-health, Hospital service, Telemedicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego jednostki istotna jest przede wszystkim świadomość, że dostęp do opieki zdrowotnej jest łatwy, a oferowane świadczenia są wysokiej jakości. Uważa się, że wprowadzenie rozwiązań telemedycznych do codziennej praktyki klinicznej, poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy szpitalami powiatowymi, a ośrodkami o wyższym stopniu kompetencji, mogłoby znacząco poprawić oba te elementy. Niniejsza praca oparta została na wynikach badania ankietowego polskich szpitali powiatowych, zaprojektowanego pod kątem oceny potrzeb i możliwości rozwoju telemedycyny, Odpowiedzi udzieliło 114 spośród 348 szpitali objętych oceną. Badanie potwierdziło, że z perspektywy polskiego szpitala powiatowego istotne są dwa obszary zastosowania telemedycyny: wspomaganie interpretacji wyników badań diagnostycznych (przede wszystkim tomografii komputerowej - TK) oraz konsultacje dotyczące kwalifikacji pacjentów do zabiegu w ośrodku o wyższym stopniu kompetencji. Zważywszy na fakt, że większość pracowni TK funkcjonuje w trybie niepełnodobowym pracy lub przy niepełnej obsadzie radiologicznej, wydłużenie czasu pracy pracowni przy wspomaganiu interpretacji wyników drogą telemedyczną pozwoliłoby na zwiększenie dostępności badania oraz skrócenie kolejki oczekujących na nie pacjentów. (abstrakt oryginalny)

Health care security, especially availability and quality of health services, is considered to be one of the top priority social values. It is thought, that the implementation of telemedicine by improving communication between local hospitals and units of higher reference level would substantially increase those two elements. The survey was based on a questionnaire addressing the issue of needs and possibilities of telemedicine development in Polish local hospitals. Data were acquired from 114 of 348 questioned hospitals. The results confirm that there are two major areas of interest in the application of telemedical solutions. Firstly, consultations of diagnostic findings, especially regarding computed tomography. Secondly, presurgical qualification prior to referring patient to the unit of higher competence level for the procedure itself. Due to the fact, that numerous diagnostic imaging laboratories operate on a non 24-hour basis or without a radiologist on the afternoon and night shifts, extension of operating hours by introduction of teleinterpretation of diagnostic findings would enhance the accessibility to outpatient diagnostic imaging an allow to reduce the queues for this service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. European Telemedicine Glossary of concepts, standards, technologies and users, 5th edition, Document printed from the European Commission, Information Society Directorate General. Brussels September 2003.
  2. Hailey D. Technology and managed care: is telemedicine the right tool for rural communities? "J Postgrad Med" 2005, 51(4).
  3. Informatyka medyczna, red. R.Rudowski, PWN, Warszawa 2003.
  4. Karlińska M., Rudowski R., eHealth in Poland from a local hospital perspective, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics" 2007, 5(3).
  5. Karlińska M., Rzepka R., Rudowski R., Potencjalne możliwości i potrzeby w zakresie stosowania telemedycyny w polskich szpitalach powiatowych, "Medicina Futura" 2008, nr 01.
  6. Postępy międzynarodowej telemedycyny i eZdrowia. Telemedycyna i eZdrowie na świecie, red. W. Glinkowski, t. 1., MediPage 2006.
  7. Wootton R., Craig J., Patterson V., Introduction to telemedicine, 2nd edition, Royal Society of Medicine Press Ltd. 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu