BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielnicki Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Budowa "przyjaznej administracji" czyli o informatyzacji rejestrów publicznych i tworzenie platformy interoperacyjnej (aspekty ekonomiczne)
Construction of a "friendly government" or computerization of public records and the creation of an interoperable platform
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 149-159, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Informatyka, Obieg dokumentów
Public administration, Information science, Documents flow
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane problemy stosowane w realizacji projektu przyjazna administracja. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych zagadnieniach a mianowicie: ocenie projektu - zaproponowano kryteria oceny oraz na aspektach informatyzacji rejestrów publicznych. Przedstawiono przesłanki do budowy narzędzi integracyjnych jakim jest interoperacyjne wykorzystanie rejestrów publicznych w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. Konsekwencją proponowanych kierunków działań powinna być taka transformacja tradycyjnej administracji publicznej, która pozwoli na poprawę jakości obsługi społeczeństwa przez jej organy czyli realizację formuły przyjaznej administracji. (abstrakt oryginalny)

The article introduces selected issues used during "the amicable administration" project implementation. We concentrate on two crucial matters, namely: the project estimation - estimation criteria are proposed and also on public records' computerization aspects. The reasons for integration instruments building are introduced, which are interoperational public records usage during public tasks fulfillment via electronic channels. The consequence of proposed operation directions must be such transformation of a traditional public administration, which will lead to a society service quality improvement through its bodies or amicable administration formula implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Berners-Lee T., Hendler J, Lassila O., The semantic web, Scientific American 279(5), 2001.
  2. Kisielnicki J., MIS - systemy informatyczne zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2008.
  3. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa, Wyd. WNE Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
  4. Stawecki T, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa 2005.
  5.   Szewczyk G, Podpis elektroniczny, materiały seminarium PTI przesłane słuchaczom w formie PDF, PTI, Szczyrk 2008.
  6. Wiśniewski M., Interoperacyjność systemów informacyjnych, Gazeta iT, nr 34 z 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu