BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
ITIL jako standard zarządzania usługami IT w administracji publicznej
ITIL as a standard for IT service management in public administration
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 181-193, rys., tab., biblior. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, e-administracja, Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie usługami
Public administration, e-government, Information society, Services management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie przydatności standardu ITIL na przykładzie zarządzania usługami IT w administracji publicznej. Na początku krótko scharakteryzowano znaczenie jakości usług administracji publicznej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Uwagę skupiono na procesach zarządzania poziomem usług i zarządzania konfiguracją oraz systemach ITSM i zasadach ich implementacji. Zaprezentowano również przykłady i korzyści z zastosowania standardu ITIL w instytucjach publicznych. W podsumowaniu zamieszono wnioski. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to draw the usefulness of ITIL standard by example of IT service management in public administration. At the beginning the meaning of the quality of public administration services in the age of information society is briefly described. Attention is paid to the processes of service level management and configuration management as well as ITSM systems and the principles of their implementation. Examples and advantages of use ITIL standard in public institutions are also presented. The final part contains conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartczak I.D., Informatyka do usług, w: Raport narzędzi i usług ITIL w Polsce 2005 r., "Raport ITIL", kwiecień 2005.
 2. Berdowski F., Biblioteka dobrych zasad, "IT w administracji" 2009, nr 5 (http://www. itwadministracji.pl/numery/maj-2009/biblioteka-dobrych-zasad.html).
 3. Billewicz G., Administracja w gospodarce elektronicznej, w: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa 2007.
 4. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 5. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
 6. De Sutter J., Potęga technologii informatycznych, Poradnik sztuki przetrwania nie tylko dla CIO, Vizja Press@ IT, Warszawa 2007.
 7. Florys M., Zgodnie zISO/IEC 20000, "IT w administracji" 2009, nr 5.
 8. Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Gołąb T., Dział informatyki jako usługodawca, w: Raport Specjalny Computerworld Zarządzanie funkcjami IT, "Computerworld", listopad 2005.
 10. Górniok I., SLA - droga do porozumienia, "IT w administracji"-2009, nr 5.
 11. Kamiński A.Z., Administracja publiczna we współczesnym państwie, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, PWN, Warszawa 2008.
 12. Kocko K., Florys M., Słowikowski P., Przegląd narzędzi klasy ITSM, "Computerworld" 2007, nr 36.
 13. Kosieliński S., Nadzieja na zyski, w: Raport Specjalny IT w Administracji, "Computerworld GOV", luty 2007.
 14. Krzysztofek K., E-administracja czy biurokracja 2.0?, w: Raport Specjalny IT w Administracji "Computerworld GOV", wrzesień 2006.
 15. Kulisz G., Pierwsza pomoc, "IT w administracji" 2009, nr 5.
 16. Molenda R., Słowikowski P., Bierz, co najlepsze, "IT w administracji" 2009, nr 5 (http:// www.itwadministracji.pl/numery/maj-2009/bierz-co-najlepsze.html).
 17. Pańkowska M., Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 18. Społeczeństwo inform@cyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 19. Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 20. Steinberg R.A., Implementing ITIL. Adapting Your IT Organization to the Coming Revolution in IT Service Management, Traford Publishing, Victoria 2005.
 21. Stempnakowski Z., Administracja elektroniczna, w: Społeczeństwo informacyjne-problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 22. Szumski O., E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych, Difin, Warszawa 2007.
 23. Tarasiewicz A., ITIL - efektywne państwo, przyjazny urząd,.w: IT w Administracji Publicznej, "BenefIT", październik 2006.
 24. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia i zastosowania, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 25. Worthen B., Siła ITIL-u, "CIO" 2006, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu