BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus-Matuszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
CRS w praktyce : próba realizacji społecznej odpowiedzialności przez sektor energetyczny w Polsce : studium przypadku
CRS in Practice : How Social Responsibility is Introduced in the Polish Energy Sector : the Case Study
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 157, s. 171-184, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie nowych mediów w public relations
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Giełda papierów wartościowych, Przemysł energetyczny
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Stock market, Power industry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Jak realizowana jest społeczna odpowiedzialność w sektorze energetycznym w Polsce? 2. Jakie działania podejmowane przez przemysł energetyczny uznawane są za społecznie odpowiedzialne? 3. Czy praktyczne podejście do CSR w sektorze energetycznym ma charakter kompleksowy, czy tylko instrumentalny? W celu odpowiedzi na te pytania została wykorzystana analiza zawartości raportów i dokumentów związanych z działalnością spółek energetycznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (fragment tekstu)

Analysis of the CSR practice in the energy sector in Poland is the main purpose of this paper. According to the UE requirements, customers' expectations and society's demands towards ecological process of energy production this sector needs to undertake particular CSR activities. The base of the presented examination is a multi-aspect approach to the CSR taking into account sociological, management and public relations perceptions of social responsibility. The article tries to find answers for the following questions: 1. How is corporate social responsibility practiced in the energy sector in Poland? 2. What activities are recognized as responsible in this sector? 3. Does practical approach to CSR in the energy sector have either compound or instrumental characteristic? To find out answers for the above questions companies fisting on the Warsaw Stock Exchange have been considered due to their CSR endeavors (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons", July-August 1991.
 2. Freeman E., Strategic management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston 1984.
 3. Friedman M., The social responsibility of business is to increase its profits, "New York Times Magazine" 1970, No. 13.
 4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa 1997.
 5. Garriga E., Mele D., Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, "Journal of Business Ethics" 2004, No. 53.
 6. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007.
 7. Golob U., Bartlett J.L., Communicating about corporate social responsibility: A comparative study of CSR reporting in Australia and Slovenia, "Public Relations Review" 2007, No. 33.
 8. Kakabadse A.P., Kakabadse N.K., Rozuel C., Corporate Social Responsibility: Contrast of Meanings and Intents, w: CSR in Practice: Delving Deep, red. A.P. Kakabadse, N.K. Kakabadse, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
 9. Ketola T., A Holistic Corporate Responsibility: Integrating Values, Discourses and Actions, "Journal of Business Ethics" 2008, No. 80.
 10. Kim S.Y., Park H., Corporate Social Responsibility as an Organizational Attractiveness for Prospective Public Relations Practitioners, "Journal of Business Ethics" 2011, No. 103.
 11. Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 12. Maak Th., Undivided Corporate Responsibility: Towards a theory of Corporate Integrity, "Journal of Business Ethics" 2008, No. 82.
 13. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 14. Rok B., Społeczna odpowiedzialność jako wyzwanie, w: Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, red. W. Pańków, B. Rok, M. Strumińska-Kutra, J. Woźniczko, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 15. Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 16. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2004.
 17. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, red. M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 18. Teraji S., A model of corporate social performance: Social satisfaction and moral conduct, "The Journal of Socio-Economics" 2009, No. 38.
 19. Wood D.J., Measuring Corporate Social Performance: A Review, "International Journal of Management Reviews" 2010.
 20. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/project_description.
 21. Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/spolecznaodpowiedzialnosc- biznesu-jako-element-spoleczenstwa-obywatelskiego,5044.html
 22. http://pepsa.com.pl/page/pep-sa.
 23. http://www.tauron-pe.pl/tauron/o-tauronie/Strony/o-tauronie.aspx.
 24. http://www.firma.enea.pl/67/CSR/Wizja-spolecznej-odpowiedzialnosci/Strategia-CSRGrupy- Kapitalowej-ENEA-916.html.
 25. http://www.kogeneracja.com.pl/index.php/kogeneracja/Kogeneracja.
 26. http://www.pgesa.pl/pl/PGE/Podstawoweinformacje/Strony/default.aspx.
 27. http://www.cez.cz/en/cez-group/cez-group.html.
 28. http://www.e-star.pl/cikk.php?ID_cikk=1.
 29. http://www.ecbedzin.pl/Firma.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu