BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śrutowska Dorota (Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa)
Tytuł
Wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedsiębiorczości : (na przykładzie multimedialnego CD-ROM-u Wydawnictwa Nowa Era pt. Podstawy przedsiębiorczości)
How to Use Multimedia, While Teaching the Entrepreneurships : (In the Example of "Bases for Entrepreneurships", the Multimedia Disk by Nowa Era Publishing House)
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2006, vol. 2, s. 264-278, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
Słowa kluczowe
Multimedia, Nauczanie, Przedsiębiorczość, Proces nauczania, Metody dydaktyczne
Multimedia, Teaching, Entrepreneurship, Teaching process, Didactic methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie multimedia są nieodzownym elementem procesu nauczania. Młodzież jest zafascynowana komputerami. Jeśli chcemy, by nauczanie było skuteczne, a nauka - łatwa i przyjemna, powinniśmy posługiwać się formą, która najlepiej dociera do uczniów. Dzięki temu zaciekawimy ich materiałem nauczania, rozbudzimy zainteresowanie. Multimedia uczą przez zabawę, co wspomaga proces przyswajania wiedzy. Poszerzają pole poznawcze, prezentując miejsca, zamiast o nich opowiadać. Ułatwiają utrwalenie przerobionego materiału, pomagają sprawdzać stopień opanowania wiedzy. A co najważniejsze, są interaktywne, dzięki czemu aktywizują uczniów i motywują ich do pracy. (fragment tekstu)

The article was prepared to encourage teachers to use this modern educational tool, i.e. a multimedia disk, on the entrepreneurship lessons. There are an introduction and a conclusion as the supplements to this article, which consists two main parts. In the first one a detailed structure of the CD is presented. The second one, that is more extensive, discusses the main kinds of the resources on the disk (movies, animations, simulations, exercises and tests). This study, in easy ways, shows how to use the disk and the resources it contains. The article gives practical advices that help to implement the CD disk into the teaching process; it present, how to use the particular resource on the particular lesson. It tries to prove, that using CD by Nowa Era Publishing House, notably enhances the efficiency of the entrepreneurship lessons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarek J., Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej, Comandor, Warszawa 2000.
  2. Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
  3. Skrzydlewski W., Strykowski W. (red.), Media i edukacja w dobie integracji, Oficyna Wydawnicza eMPi2, Poznań 2002.
  4. Strykowski W., Audiowizualne materiały dydaktyczne. Podstawy kształcenia multimedialnego, PWN, Warszawa 1984.
  5. Strykowski W. (red.), II Międzynarodowa Konferencja "Media a edukacja", Oficyna Wydawnicza eMPi2, Poznań 1998.
  6. Strykowski W., Zając A. (red.), Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie, TOW, Tarnów 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu