BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tobolska Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych
Global Strategies and New Organisational Forms of Transnational Enterprises
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2006, vol. 2, s. 125-143, ryc., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
Słowa kluczowe
Strategia globalna, Organizacja przedsiębiorstwa, Struktura organizacyjna, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Przedsiębiorstwo globalne, Typologia przedsiębiorstw, Rynki międzynarodowe
Global strategy, Enterprise organisation, Organisational structure, International enterprise, Global company, Enterprise typology, International market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy są zmiany form organizacyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych, zachodzące pod wpływem procesów globalizacji. W turbulentnym otoczeniu globalnym przedsiębiorstwa zmieniają strategię, a co za tym idzie - również formę i strukturę organizacyjną. To właśnie budowa i wykorzystanie własnych struktur organizacyjnych stanowi jeden z głównych czynników kształtujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, wymienianych w eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej J.H. Dunninga (cyt. za A. Wielońskim, 2004, s. 44). Przedsiębiorstwa funkcjonujące na współczesnej arenie międzynarodowej wykorzystują wiele możliwych wariantów form i struktur organizacyjnych w zależności od przyjętej orientacji strategicznej oraz stopnia swojego zaangażowania na rynkach zagranicznych. (fragment tekstu)

The paper presents an analysis of many basic variants of organisational structures that can be applied by enterprises operating in today's international arena. In the case of international firms, the structure depends on the level of internationalisation of their operations and the strategy adopted: multinational, global or transnational. As an example a tensor structure is presented, based on empirical studies of the organisational structure of the corporation EXIDE Technologies. Global structures should be distinguished from those of transnational organisations, whose features, according to Bartlett and Ghoshal's conception, are global integration and the ability to respond to a local situation. The structures of such transnational corporations assume formally a multidimensional shape which ensures the integration and co-ordination of operations through a combination of global departments manufacturing particular lines of products with regional ones. On the other hand, owing to flexible integration processes, interdependence and dispersal of skills, and a multidimensional perspective, transnational enterprises assume the configuration of integrated networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cygler J., Wpływ polsko-zagranicznych aliansów strategicznych na strategię rynkową oraz system zarządzania partnerów polskich [w:] M. Haffer, S. Sudoł (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet M. Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 1999, s. 311-317.
  2. Czupiał J., Organizacja przedsiębiorstw wielonarodowych [w:] L. Olszewski, J. Mozrzymas (red.), Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 53-60.
  3. Kutschker M., Schmid S., Internationales Management, Katolische Universität Eichstat, R. Oldenbourg Verlag München, Wien 2002.
  4. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
  5. Wieloński A., Lokalizacja działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2004.
  6. Wudarzewski W., Rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw [w:] R. Krupski, M. Przybyła (red.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 51-90.
  7. www.exideworld.com
  8. Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu