BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Gurak Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Lokalizacja działalności gospodarczej w wielkich miastach
Location of Business in Big Cities
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 3, s. 63-72, tabl., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Rozwój przedsiębiorstwa, Ryzyko inwestycyjne, Sektor prywatny, Lokalizacja działalności
Business activity, Enterprise development, Investment risk, Private sector, Location of activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególne korzyści lokalizacji oferowane przez wielkie miasta powodują, że spełniają one rolę inkubatorów wzrostu dla przedsiębiorstw. W Polsce wyróżnia się Warszawa, uznana przez Cushman&Wakefield za jedyne polskie miasto w grupie 36 najbardziej atrakcyjnych dla biznesu miast Europy. W artykule zostały scharakteryzowane pozostałe wielkie miasta - Łódź, Wrocław, Kraków i Poznań pod kątem ich walorów lokalizacyjnych, na podstawie analizy wskaźników dotyczących liczby, wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Thanks to the specific location benefits offered by big cities they serve as incubators for business growth. The distinguish case in Poland is Warsaw, recognized by Cushman & Wakefield as the only Polish city among 36 European cities most attractive for business. The article characterized also some other great cities, as Lodz, Wroclaw, Krakow and Poznan in respect to their location advantages, basing on an analysis of the number, size and dynamics of the enter- prises development indicators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, AE, Poznań 2003, s. 26.
 2. European Cities Monitor, Cushman & Wakefield, Healey & Baker 2011, http://www.cushwake.com.
 3. European Cities Monitor, Cushman & Wakefield 2010, p. 3, http://www.cushwake.com.
 4. Grabow B., Henckel D., Hollbach-Gröming B., Weiche Standortfaktoren Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik, 1995, za: Dziemianowicz W., Rola władz samorządowych w stymulowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, PWE, Warszawa 1988.
 5. Harvey D., A brief history of neoliberalism, Oxford University Press, Oxford 2005.
 6. Kahneman D., Thinking fast and slow, Penguin Books, New York 2011.
 7. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 78-93.
 8. Kuciński K., Ryzyko lokalizacji jako kategoria ekonomiczna, Katedra Geografii Ekonomicznej, KNOP, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012.
 9. Mackinnon D., Cumbers A., An Introduction to Economic Geography, Pearson Ltd., Edinburgh Gate 2007.
 10. Obraniak J., Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2007.
 11. Rutkowska-Gurak A., Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), "Materiały i Opracowania", 2000, nr 472, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Rutkowska-Gurak A., Miasta jako produkty lokalizacyjne, [w:] Glokalizacja, K. Kuciński (red.), Difin, Warszawa 2011.
 13. Smętkowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, [w:] "Studia Regionalne i Lokalne", 2001, nr 4 (7).
 14. Willet A.H., The economic theory of risk and insurance, The University of Pennsylwania Press, Filadelfia 1951, p. 6, za: Gorzeń-Mitka I., Zarządzanie ryzykiem - perspektywa obszarów emerging markets, [w:] Ryzyko międzynarodowej działalności inwestycyjnej, E. Sitko (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu