BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bejma-Bąk Izabela (University of Economy in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
The Dilemmas of Contemporary Production Draftsmen and Trends in Scheduling
Dylematy współczesnych planistów produkcji i trendy w harmonogramowaniu
Źródło
LogForum, 2007, vol. 3, nr 3, 8 s., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie produkcji, Harmonogram, Produkcja, Zarządzanie zintegrowane
Production planning, Schedule, Production, Integrated management
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wdrożenie systemu zarządzania zintegrowanego stało się ostatnio pewną modą. Im wdrażany system jest bardziej skomplikowany i im więcej posiada modułów, tym firma postrzegana jest na wyższej pozycji rynkowej. Im wdrożenie jest szybciej zakończone, tym lepsze można osiągnąć korzyści. Takie są ogólne opinie związane z tym procesem - czy są prawdziwe? Praca ma na celu odpowiedzieć na parę pytań planistów produkcji, którzy przetwarzają dane, związane ze sprzedażą, magazynowaniem czy produkcją a mające być podstawą do podejmowania trafnych decyzji dotyczących lokalizacji zapasu w czasie, przestrzeni oraz o odpowiedniej jakości. ,br/> Faktem jest, że rozwiązania logistyczne w obszarze produkcji oparte na zintegrowanych systemach mogą wspomóc wzrost konkurencyjności oraz zadowolenia klientów. Oczekiwania, jakie musi obecnie spełniać firma są wysokie i związane z dużym ryzykiem. Nietrafione plany i szacunki powodują ryzyko zamrożenia kapitału w zapasie. Z drugiej strony niezrealizowane zlecenia produkcyjne mogą powodować braki towarowe, co z kolei ma bezpośrednio przełożenie na poziom obsługi klienta. Jak to wszystko opanować? W pracy wskazano na istotę czynnika ludzkiego we właściwym przebiegu procesu planowania a dokładniej ważności planisty produkcji. W przedsiębiorstwie produkcyjnym najważniejszy powinien być plan produkcji oraz sposób postępowania i reagowania na każdą nawet najmniejszą odchyłkę od tego planu. (abstrakt oryginalny)

Implementation of integrated management programmes has become some sort of fashion these days. The more expensive the programme is and the more complex modules, the better the position of the company of the market is; the faster the implementation is, the better the management staff a company can gain - this is what became a habitual perception but is this true? The article is to answer the questions the master schedulers encounter to whom the data reach and who are to plan the agenda and tasks related to sales, storing or production in the way that according to the assumptions of logistics dislocation of the goods ensue in the right time, the right amount and the right quality. The fact is that logistics solutions in the production sphere based on integrated management systems are the chance of improving competitiveness and increasing demands of clients. The demands posed to production companies nowadays are high and connected to high risk. Inappropriate plans and forecasts can cause a risk of stock freeze costs. In the same time failure in performing production orders caused by a shortage of the production materials may be connected to client loss. How to reconcile it? The thesis is to present the importance of a human factor in proper performance of plans and more precisely how important in the company a master scheduler is. For a production company the most important a production plan should be and a detailed scheduling to react to any changes in a responsible way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fertsch M., 2006, Słownik terminologii logistycznej. Biblioteka Logistyka Poznań.
  2. Fertsch M., 2006, Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Biblioteka Logistyka Poznań.
  3. Fertsch M.(red), 2003,Logistyka Produkcji. Biblioteka Logistyka Poznań.
  4. Fertsch M., 2003,Podstawy zarzšdzania przepływem materiałów w przykładach. Biblioteka Logistyka Poznań.
  5. Muhleman A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., 2001, Zarzšdzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu