BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabus Małgorzata (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdyni; Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie; Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów)
Tytuł
Wzmacnianie funkcji personalnej w procesie rozwoju firmy
Enhancing the Personnel Function as a Part of the Company Development Process
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 9-26, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dział personalny, Dział sprzedaży, Rozwój przedsiębiorstwa, Funkcja personalna, Przemysł kosmetyczny, Instytucjonalizm, Zmiany organizacyjne
Human Resources Management (HRM), Human resources department, Sales department, Enterprise development, Personal function, Cosmetic industry, Institutionalism, Organisational change
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój funkcji personalnej może stanowić kolejny etap w rozwoju firmy. Dział sprzedaży w firmach z branży FMCG ma kluczowe znaczenia dla generowania dochodów, a zarazem budowania pozycji firmy na rynku. W tym dziale największe znaczenie mają ludzie, mniej istotne są technologie lub procedury. Dlatego też kierownictwo tych działów jako pierwsze sygnalizuje potrzebę wzmocnienia działań personalnych i wdrożenia nowoczesnych narzędzi z obszaru ZZL. Artykuł prezentuje projekt rozwoju funkcji personalnej w firmie z branży kosmetycznej i stanowi głos w dyskusji nad celem funkcjonowania i zakresem relacji działu personalnego oraz działu sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

Development of the personnel function may be a successive phase in company development. The sales departments of FMCG companies are of key importance in generating income as well as building company position on the market. It is in this department that people are of greatest importance, while technologies and procedures are of lesser weight. It is for this reason that the management of these departments is first to signal a need for enhancing personnel activities and implementing modern HRM tools. This article presents a project aimed at the development of the personnel function in a company in the cosmetic industry. It is a voice in the discussion on the objective of the functioning and the scope of relations of the personnel department and sales department. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, A Wolters Kluwer Business.
 2. Balcerek-Wieszala A. (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 3. Boudreau J.W., Ramstad P.M. (1998), Human Resource Metrics: Can Measures, Be Strategic? CAHRS Working Paper Series, Working Paper, 98-10.
 4. Cascio W.F. (2011), Work-Related Employee Attitudes and Organizational Performance, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 5. Cascio W., Boudreau J. (2011), Inwestowanie w pracowników, Warszawa, a Wolters Kluwer Business.
 6. Colquitt J.A. (2001), On the dimensionality of organizational justice: A construct validity of a measure, Journal of Applied Psychology, nr 86.
 7. Costigan R.D., Ilter S.S., Insinga R.C., Kranas G., Berman J.J., Kureshov V.A. (2005), An Examination of the Relationship of a Western Performance-Management Process to Key Workplace Behaviours in Transition Economies, Canadian Journal of Administrative Sciences, nr 3.
 8. Cybulski K. (2010), Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Warszawa, PWN.
 9. Debata praktyków HR na temat zmian, jakie już zachodzą i zajdą w polskich firmach w perspektywie najbliższych lat w dziedzinie ZZL (2012), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 10. Dyer L., Reeves T. (1994), Human Resource Strategies and Firm Performance: What Do We Know and Where Do We Need to Go? CAHRS Working Paper Series, Working Paper, 94-29.
 11. Dziechciarz P. (2011), Pomiar efektywności polityki personalnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 12. Greenberg J. (1987), A Taxonomy of Organizational Justice Theories, Academy of Management Review, vol. 12, nr 1.
 13. Keegan A., Francis H. (2010), Practitioner talk: the changing textscape of HRM and emergence of HR business partnership, The International Journal of Human Resource Management, vol. 21, nr 6.
 14. Leszczewska K. (2010), Kształtowanie funkcji personalnej w MŚP na przykładzie województwa podlaskiego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 15. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 16. Rousseau D.M. (1995), Psychological contracts in organizations: understanding written and unwritten agreements, London, Sage Publications Ltd.
 17. Rynek kosmetyków sprzedaży masowej (2012), raport z badań, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii publicznej, dostęp 18 maja 2012, http://cem.pl/?a=pages&id=120
 18. Ulrich D., Brockbank W. (2008), Tworzenie wartości przez dział HR, Kraków, a Wolters Kluwer Business.
 19. Ulrich D. (2001), Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 20. Urbaniak B. (2010), Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu