BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Magdalena (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Role and Competencies of Local and Regional Authorities in Supporting Innovation Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2013, vol. 10, s. 51-64, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Model Triple Helix, Innowacje, Samorząd terytorialny, Współpraca
Triple Helix model, Innovations, Local government, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The challenge of building knowledge-based economy requires partnership of many stakeholders. As in triple helix concept, business, science and public entities have to be involved to support innovation system. As there are many barriers in cooperation processes between those partners, innovation support organizations play a special role. Nevertheless, public authorities should create friendly environment for innovation,although it is not always their statutory task. This paper concentrates on capabilities and obligations of polish local and regional authorities to support innovation system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act on Local Self-Government (1990). (Dz.U, No. 16). Warsaw: URM.
 2. Act on Regional Government (1998). (Dz.U, No. 91). Warsaw: PRM
 3. Etkowitz, H. (2002). The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation. SISTER. Working Paper. No. 11.
 4. European Commision (2010a), Europe 2020. Flagship Initiative Innovation Union, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_ en.pdf#view=fit&pagemode=none (accessed on 10.02.2012
 5. European Commision (2010b). Unlocking the potential of cultural and creative industries, http://ec.europa.eu/culture/documents/greenpaper_creative_industries _en.pdf (accessed on 10.02.2012).
 6. Jasiński, A. H. (2010). Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty. Warszawa: Wydział Zarządzania UW.
 7. Matusiak, K.B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Radom-Łódź: Instytut Technologii Eksploatacji
 8. Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: SGH
 9. Nowak, M. (2011). Innowacyjne zamówienia publiczne. In: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. ed. 3. K.B. Matusiak ed. Warszawa: PARP, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf (accessed on 10.02.2012).
 10. Nowak, M. (2011). Zamówienia przedkomercyjne. In: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. ed. 3. K.B. Matusiak ed. Warszawa: PARP, http://www.parp. gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf (accessed on 10.02.2012).
 11. Nowakowska et al, ed (2009), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów,Łódź UŁ.
 12. Panasiuk, A., Z. Kłoda, Z. (2010) Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom. Warszawa: PARP. Available at: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10041. pdf [accessed 10 February 2012].
 13. Public Technology Procurement and Innovation (2000). Ch. Edquist, L. Hommen, L. Tsipouri (eds.). Boston: Kluwer Academic Publishers
 14. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (2010). K.B. Matusiak, J. Guliński (eds.). Warszawa: PARP, http://www.parp. gov.pl/files/74/81/380/9049.pdf (accessed on 10.02.2012).
 15. Rogut A. and Piasecki B. (2009) Creating a Regional Innovation System: the Case of Lodz in Poland, In: F. Welter, D. Smallbone, et al eds, Handbook of Entrepreneurship Policy in Central and Eastern Europe, Edward Elgar Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA
 16. Stawasz, D. (2001) Organizacja i kompetencje władz publicznych w regionie. In: Markowski, T., Stawasz, D. ed. (2001) Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Łódź: UŁ. Ch.1.
 17. Stawasz, E. (2010) Selected aspects and factors of SME growth management, w: The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Łódź University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu