BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśnicki Bogusz (Maritime University in Szczecin, Poland), Huta Beata (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
Chances and Hindrances for the Realization of the Program for Building Motorways in Poland
Szanse i zagrożenia dla realizacji programu budowy autostrad w Polsce
Źródło
LogForum, 2007, vol. 3, nr 3, 9 s., tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Drogi, Budownictwo drogowo-mostowe, Autostrady
Road, Road-bridge construction, Motorway
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
We wstępie podano powody dla których tak ważne jest rozwijanie infrastruktury drogowej w Polsce. Następnie opisano założenia i stan obecny programu budowy autostrad w Polsce. Określono również możliwe warianty finansowania inwestycji autostradowych. Zasadniczą część pracy stanowi charakterystyka czynników stanowiących szanse i zagrożenie dla realizacji programu budowy autostrad w Polsce. Czynniki o charakterze syntetycznym zostały zestawione w podpunktach i opierają się w dużej mierze na dotychczasowych doświadczeniach z realizacji programu budowy autostrad. Pracę kończą autorskie wnioski dające propozycje zmian koniecznych dla przyśpieszenia dotychczasowego tempa realizacji inwestycji drogowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

In the introduction the reasons for importance of development of Polish road infrastructure were given. Afterwards, concepts and the present state of the program of motorways building in Poland were described. The possible options of financing motorways were also determined. The main part of the research paper presents factors which determine chances and hindrances for the realization of the program for building motorways in Poland. These enumerated synthetic factors are based on the up-to-now Polish experiences in building motorways. The paper is finished by Author's conclusions including propositions of modifications necessary for shorten time of duration of the road investment process in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerkas K., 2003, Project Finance in Polish practice, Twigger, Warsaw.
  2. Hope for Motorways, Namiary na Morze i Handel 28.03.2007.
  3. Journal of Laws, 2004, Regulation of the Council of Ministers from May 15, on the net of motorways and fast roads, , no 128, item 1334.
  4. Journal of Laws, 2007, Statute from April 13, 2007, on the Statute alteration- Public Procurement Law and other acts, No 82, item 560.
  5. Ministry of Infrastructure, GDDKiA, 2005, Schedule of Construction of Motorways and Fast Roads for years 2007-2013, Warsaw.
  6. Report of Supreme Chamber of Control, 2006.
  7. Statute from October 27, 1994, on payable motorways, Journal of Laws, no 127, item 627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu