BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machowiak Wojciech (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Critical Risk Impact in Risk Management
Ryzyko krytyczne w zarządzania ryzykiem
Źródło
LogForum, 2007, vol. 3, nr 3, 5 s., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Zarządzanie kryzysowe
Risk management, Risk, Crisis management
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Zamierzeniem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na znaczenie tych kategorii ryzyka w działalności gospodarczej, które cechuje zwiększony potencjał kryzysogenny. Problem odniesiony jest do najbardziej popularnych koncepcji dotyczących kwestii bezpieczeństwa i ciągłości biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii Zarządzania Ryzykiem. Wprowadzone pojęcia "ryzyka krytycznego" i "skutku krytycznego" pozwalają na dokonanie skutecznej selekcji ryzyk krytycznych z ogólnej różnorodności zagrożeń. (abstrakt oryginalny)

The purpose for his paper is to highlight the importance of those business risk categories, which have outstanding crisis-genic potential. The reference to most common approaches to the problem of business safety and continuity is made, with a special emphasis on Risk Management strategy. Introduced concepts of "critical risk" and "critical impact" allowed making an efficient selection of critical risks from the generic variety of threats. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnes P., 2005, The Definitive Handbook of Business Continuity Management; J.Wiley&Sons Ltd.
  2. Heath R., 2005, A crisis management perspective of business continuity, in: A. Hiles, P.Burnes (ed.), The Definitive Handbook of Business Continuity Management; J.Wiley&Sons Ltd.
  3. ICM Crisis Report 2006, Institute for Crisis Management, Louisville, June 2007.
  4. Konecka S., Machowiak W., 2006, Kryzysogenne kategorie ryzyka specyficzne dla struktur logistycznych., 1st International Conference of Logistics INTLOG.
  5. Machowiak W., 2005, Logistyczne aspekty kryzysu w przedsiębiorstwie, Logistyka, 4.
  6. Meredith W., 2005, Business Impact Analysis, in The Definitive Handbook of Business Continuity Management, J.Wiley&Sons Ltd.
  7. Nogalski B., Macinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin.
  8. Sadgrove K., 2005, The Complete Guide to Business Risk Management, Gower.
  9. Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu