BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Procesy transformacji systemowej w polskim transporcie
The System Transformation Processes in the Polish Transport
Źródło
LogForum, 2007, vol. 3, nr 3, 7 s., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Transport, Przekształcenia systemowe
Systemic transformations in the economy, Transport, Systemic transformation
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono przebieg transformacji systemowej w polskim transporcie oraz wskazano, że jego rozwój nie może opierać się wyłącznie na regułach wolnej gry rynkowej a powinien być także wspierany finansowo i monitorowany przez państwo. Tego rodzaju praktyki mają miejsce również w państwach Europy Zachodniej. Z artykułu wynika, że rozwój gospodarki wymusza wyprzedzający rozwoju transportu. (abstrakt oryginalny)

The course of the system transformation in the Polish transport was presented in the article and it was indicated also in the article that the transport may not be based only on free market rules, but it should also be financially supported and monitored by the State. The practices of this kind take also place in the Western Europe countries. It is resulting from this article that the development of economy constrains the advanced transport growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauer: R., 2000, Dylematy polityki transportowej, w: Transport u progu XXI w. SGH, Warszawa.
  2. Burnewicz J., Szczerba E., 2004, Nowa jakość polskiego transportu po integracji z UE. Przegląd Komunik. nr 10/2004.
  3. Ciesielski M, Szudrowicz A., 2001, Ekonomika transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  4. Engelhardt J., 1998, Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. KOW, Warszawa.
  5. Liberadzki B., Mindur L, 2006, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. ITE, Warszawa.
  6. Rocznik Statystyczny 2003.
  7. Rydzkowski W, Wojewódzka-Król K., 2002, Transport, PWN, Warszawa.
  8. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu