BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ludzia Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pingwin w urzędzie, czyli ekonomiczne aspekty migracji do Wolnego oprogramowania
Penguin in the office, the economic aspects of migration to free software
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 195-205, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
System operacyjny, Przedsiębiorstwo informatyczne, Informatyczne systemy zarządzania, Otwarte oprogramowanie
Operating system, IT enterprises, Management Information Systems, Open source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dyskusja na temat wad i zalet zastosowania Wolnego Oprogramowania w przedsiębiorstwach toczy się od dłuższego czasu. Z jednej strony koszty utrzymania systemów opartych na Wolnym Oprogramowaniu mogą być wielokrotnie niższe od opartych na produktach konkurencyjnych. Z drugiej strony koszty mi¬gracji do Wolnego Oprogramowania mogą być tak duże, że potencjalne korzyści pojawią się po długim czasie eksploatacji. W artykule przedstawiono dwa modele wyceny kosztów: migracji do nowego środowiska oraz całkowitych kosztów utrzymania. Modele te zostały dopasowane do specyfiki kosztów związanych z platformą systemów operacyjnych. Poszczególne kategorie kosztów dobrano w ten sposób, aby możliwe było ich łatwe i w miarę dokładne oszacowanie. (abstrakt oryginalny)

A discussion on the advantages and disadvantages of the Free Software usage in enterprises has been going on for a long time. On the one hand, the cost of living systems based on Free Software maybe many times lower than those based on commercial products. From the other hand, the costs of migration to Free Software may be hefty, so the potential benefits will appear after a long time of operation. The article presents two models of costs evaluation: the migration to the new environment and the Total Costs of Ownership. These models were adjusted to represent costs that are dependent on the operating system platform. Each category of costs was chosen in such a way that they can be easily and accurately estimated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Almond C., et al., Linux Client Migration Cookbook, Version 2, IBM Corp., Październik www.ibm.com/redbooks.
 2. Cypryjański J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia, t. 734 (669). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 3. 3 DiDio L., Linux vs. Windows: Total Cost of Ownership (TCO) Survey, Institute for Advanced Professional Studies, Boston Kwiecień 2005, http://www.iaps.com/Linux-Windows-TCO- Survey-2005.04.html.
 4. Lech P., Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspierających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 5. Linux vs. Windows. Total Cost of Ownership Comparison, Cybersource 2002, zaktualizowany przez Open Source Victoria w 2004 r.
 6. Orzech D., Linux TCO: Less Than Half The Cost of Windows, CIO Update, 7 października 2002, http://www.cioupdate.com/article.php/10493_1477911.
 7. R. Orzechowski, Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, SGH" Warszawa 2008.
 8. Poradnik nt. migracji na Wolne Oprogramowanie na serwerach i desktopach, OpenPoland. org, Lipiec 2003.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, DzU nr 212, poz. 1766.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, DzU nr 61, poz. 415.
 11. TCO for Application Servers: Comparing Linux with Windows and Solaris, Robert Frances Group, Sierpień 2005, http://www-03.ibm.com/linux/whitepapers/robertFrancesGroupLi- nuxTCOAnalysisQ5.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu