BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Postulaty dotyczące projektowania zawartości oraz zakresu funkcjonalnego i użytkowego publicznych portali regionalnych
The demands for the design and content of the functional scope and utility of portals public regiona
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 207-224, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Projektowanie witryn WWW
Economic development of regions, Design of Web sites
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule sformułowano wiele istotnych postulatów w przedmiocie rozważań. Podstawą sformułowania tych postulatów były przeprowadzone autorskie badania wybranych publicznych portali regionalnych. Publiczne portale regionalne pełnią ważne funkcji, m.in.: informacyjną, promocyjną i marketingową, administracyjną, gospodarczą, społeczną, komunikacyjną. Sformułowane postulaty dotyczące projektowania i utrzymywania regionalnych portali publicznych obejmują następujące grupy zagadnień: wybór domeny, tytuł strony, slogan; kompozycja (layout) strony głównej, podstron; menu i nawigacja; udogodnienia i linki technologiczne; podstawowe elementy zawartości treści; komunikacja z użytkownikiem; ozdobniki; inne uwagi (zalecenia ogólne). Cześć z nich ma charakter "nadrzędny" i wynika z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących projektowania tych portali. (abstrakt oryginalny)

The article made several important demands on the considerations. The basis for the formulation of these demands have been made on the basis of authors examination of polish public regional portals. Public regional portals perform a variety of important functions, including: information, promotion and marketing, administrative, economic, social, communication. Formulated recommendations for the design and maintain regional public portals include the following groups issues: the choice of domain, page title, slogan, composition (layout) page main sub-pages, menus and navigation; facilities and technology links; the basic elements of content, content, communication with a user; ornaments, other comments (general recommendations). Some of them is "fundamental" and follows from the of law relating to design of these portals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E., Sieć ze starych sznurków, www.polityka.pl, publ. 30.03.2009, kwiecień 2009.
 2. Bogucki D.: Wrota Polski - realizacja. Koncepcja e-PUAP, (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), www.mswia.gov.pl/download.php/1702, publ. 19.03.2006.
 3. Global Information Technology Report 2008-2009, World Economic Forum 2009, www. insead.edu/fullreport/index.html, kwiecień 2009.
 4. Małachowski A., Analiza struktury treści, zakresu funkcjonalnego i wartości użytkowej wybranych publicznych portali regionalnych, mat. konf. "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa 14.10.2009", w: Seria Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 2009 (złoż).
 5. Małachowski A., Publiczny portal regionalny jako narzędzie rozwoju gospodarczego regionu. Analiza zakresu tematycznego kategorii "gospodarka" w wybranych publicznych portalach regionalnych, mat. konf. "Systemy wspomagania organizacji SWO'2009" 22-23.10.2009, AE Katowice 2009 (złoż.).
 6. Małachowski A., Publiczny portal regionalny jako narzędzie promocji regionu. Analiza zakresu tematycznego kategorii "turystyka" w wybranych publicznych portalach regionalnych, mat. konf. "Technologie wiedzy w Zarządzaniu Publicznym 15-16.09.2009", AE Katowice 2009, (złoż.).
 7. Ranking.pl, przeglądarki (okres 5-11.05.2009), www.ranking.pl/, maj 2009.
 8. Raport Polityka, Money.pl, Rządowe strony www - internetowe manowce, www.money.pl, publ. 1.04.2009, kwiecień 2009.
 9. Raport Money.pl, Ministerialna sieć dezinformacji, www.money.pl, publ. 19.07.2006, kwiecień 2009.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU nr 212, poz. 1766).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (DzU nr 10, poz. 68).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu