BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza struktury treści, zakresu funkcjonalnego i wartości użytkowych wybranych publicznych portali regionalnych
Analysis of the structure of the content, the functional scope and value of public utility selected regional portals
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 225-249, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Dostęp do informacji
Access to information
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań wybranych publicznych portali regionalnych. Prowadzone badania dotyczyły, przede wszystkim, analizy ich struktury treści, zakresu funkcjonalnego i wartości użytkowej. Syntetyczne wyniki badań zestawiono w formie tabeli, którą wykorzystano do sformułowania wzorca referencyjnego portalu regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of author's studies of selected polish public regional portals. Ongoing research related to, first of all, the content analysis of their structure, the functional scope and value. Synthetic results are summarized in tabular form, which is used to formulate a reference model of regional site. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E., Sieć ze starych sznurków, www.polityka.pl, publ. 30.03.2009, kwiecień 2009.
 2. Bogucki D., Wrota Polski - realizacja. Koncepcja e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), www.mswia.gov.pl/download.php/1702, publ. 19.03.2006, kwiecień 2009.
 3. Dokument Komisji Europejskiej "eEurope 2005", aktual. 4.05.2007, http://ec.uurope. eu/eeurope/2005.html, kwiecień 2009.
 4. eGospodarka, Wiadomości, www.egospodarka.pl/36810, kwiecień 2009.
 5. Małachowski A., Środowisko wirtualnego klienta, AE Wrocław 2005.
 6. Małachowski A., Testing the usability of company websites, red. A. Nowicki, w: "Informatyka Ekonomiczna" PN UE Wrocław 2009 (w druku).
 7. Małachowski A., Doskonalenie jakości funkcjonalnej i użytkowej portali przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009 (złoż.).
 8. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, www.mswia.gov.pl/portal/pl256/4635, kwiecień 2009.
 9. Program Cyfrowa Polska, http://newsy.mystock.pl/newsy/130417.html, kwiecień 2009.
 10. Raport Polityka, Money.pl, Rzędowe strony www - internetowe manowce, www.money. pl, publ. 1.04.2009, kwiecień 2009.
 11. Raport Money.pl, Ministerialna sieć dezinformacji, www.money.pl, publ. 19.07.2006, kwiecień 2009.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU nr 212, poz. 1766).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, (DzU nr 10, poz. 68).
 14. Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, grudzień www.mswia.gov.pl/portal/pl/259/3876 , kwiecień 2009.
 15. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 16. Turban E., Aronson J.E., Ting-Peng Liang, Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th ed., Pearsons, Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 17. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, z dnia 6 września 2001 r. (DzU nr 112, poz. 1198).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu