BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska), Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Koncepcja organizacji branżowego centrum informatycznego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Doradztwa Rolniczego
The concept of organizing for integrated IT system Agricultural Consulting Centres.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 251-261, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Sieci komputerowe, Doradztwo rolnicze
Computer system, Computer networks, Agricultural advisory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję utworzenia centrum informatycznego dla potrzeb Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Idea tworzenia systemu informatycznego obejmującego Ministerstwo Rolnictwa, instytucje naukowe, agendy państwowe oraz gospodarstwa rolne wynika z przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Wymogi Unii Europejskiej narzucają bowiem odpowiednie standardy związane z ewidencją danych, szkoleniami, doradztwem, wiedzą i oświatą rolniczą oraz przepływem dokumentacji. Poza prezentacją samej idei centrum informatycznego, w artykule znalazły się również podstawy organizacyjne oraz koncepcja technologiczna, związana z warstwą sprzętową, sieciową i programową. (abstrakt oryginalny)

In the article there was presented the conception of the IT centre creation for needs of the Agricultural Consulting Centres. The idea of creation of IT system embracing the Ministry of Agriculture, academic institutions, state-departments and farms is the result of Poland accession to the structures of European Union. The requirements of European Union impose appropriate standards connected with the record of data, trainings, consulting, knowledge and agricultural education as well as the flow of documentation. Beside the presentation of IT centre idea , in the article there were also included organizational fundamentals and the technological concept, connected with the hardware, network and program layer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Comer D.E., Sieci komputerowe i intersieci, WN, Warszawa 2003.
  2. Nowicki A. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  3. Stawowski M., Projektowanie i praktyczne implementacje sieci VPN, Wydawnictwo ArsKom, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu