BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nycz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Business Intelligence w zarządzaniu administracją publiczną
Business Intelligence in the management of public administration
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 263-274, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Wywiad gospodarczy, Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Public administration, Business intelligence, Information society, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce Business Intelligence w zarządzaniu administracją publiczną. Składa się z 5 części. W krótkim wprowadzeniu podkreślono zmiany, jakie się dokonują w skali globalnej, spowodowane rewolucją informacyjno-technologiczną. Następnie przedstawiono społeczeństwo informacyjne oraz gospodarkę opartą na wiedzy. Część trzecia zawiera charakterystykę wiedzy w gminie. W dalszej części scharakteryzowano technologię Business Intelligence, która zdecydowanie może poprawić jakość zarządzania w administracji publicznej. Krótkie podsumowanie kończy przeprowadzone rozważania. (abstrakt oryginalny)

The paper has been devoted to the issue of Business Intelligence in public administration's management. It consists of five parts. In short introduction the changes observed in global scale that are results of the information and technological revolution, have been shown. Next, the information society as well as the knowledge-based economy has been presented. The third part consists of knowledge characteristics in public administration. Part four covers the characteristics of Business Intelligence that can positively influence on the management in public administration. Short summary ends the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała_ksiega_2003, s. 6.
 2. Białobłocki T., Moroz J., Nowina Konpka M., Zacher L.W., Społeczeństwo informacyjne. Istota Rozwój Wyznania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 3. Casey, M., Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001.
 4. Davenport T., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 5. Doktorowicz K" Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cy- wilizacyjno-kulturowe, red. L. Haber, Wyd. AGH, Kraków 2002.
 6. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 2002, http://encyklopedia.pwn.pl/.
 7. Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki, red. M. Nycz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Organizacja inteligentna, w: Liderzy zmian, Grupa Kapitałowa EXBUD, Wyd. PAN, EXBUD Warszawa, Kielce 1997.
 9. http://fanthom.math.put.poznan.pl.
 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_informacyjne.
 11. http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/321/4328/Administracja_publiczna.html.
 12. Inmon W.H., Welch J.D., Glasey K.L.: Managing the Data Warehouse, Wiley Comp. Publishing 1997.
 13. Kisielnicki J., Kierunki i tendencje zastosowań informatyki we współczesnym zarządzaniu, w: Materiały seminaryjne z Konferencji "Polskie autorytety naukowe o komputerowych systemach wspomagania zarządzania", organizator: Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 17.06.2004.
 14. Muszyński M., Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przykładzie budowy systemu IACS, mat. IX Konferencji PLOUG, Kościelisko 2003.
 15. Nowak J., Społeczeństwo informacyjne geneza i definicje, http://www.silesia.org. pl/upload.
 16. Nycz M., Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej. Podejście technologiczne, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 17. Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i Rzeczywistość, red. I. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2004.
 18. Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, red. I. Hejduk, Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 2003.
 19. Smok B., Środowisko Oracle w odkrywaniu wiedzy z baz danych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 20. Ziemba E., Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, w: Informatyka w globalnym świecie, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu