BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
Functioning of Enterprises in Knowledge Based on Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 52-62, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przedsiębiorstwo, Pracownicy wiedzy, Organizacje oparte na wiedzy
Knowledge-based economy, Enterprises, Knowledge workers, Knowledge-based organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja, zmiany technologiczne, nieograniczony przepływ informacji przyczyniły się do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Nowe warunki gospodarcze wymagają od organizacji, aby przekształciła się w nowy typ - organizację opartą na wiedzy. W pierwszej części artykułu przedstawiono warunki gospodarki opartej na wiedzy, a następnie skoncentrowano się na omówieniu nowego typu organizacji, przejawiającej koncepcje, cechy i zasady organizacji opartej na wiedzy. Artykuł zwraca uwagę na najważniejszy składnik organizacji opartej na wiedzy, tj. wiedzę pracowników. (abstrakt oryginalny)

Globalization, technological changes, unrestricted flow of information contributed to arise the knowledge based economy. New economic conditions require from organizations to transform into a new type - the knowledge organization. This article in the first part presents conditions of the knowledge economy, then concentrates on the new type of organization, showing conceptions, characteristics and principles of the knowledge organization. The article also draws attention to the most important asset of the knowledge organization i.e. the knowledge workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method of the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
  2. Brooking A., Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise, CENGAGE Learning EMEA, Hampshire 2010.
  3. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  4. Drucker P.F., Nadchodzi nowa organizacja [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
  5. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  7. Nonaka I., Organizacja oparta na wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
  8. Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York 1999.
  9. Sveiby K.E., The New Organizational Wealth, Berrett-Koehle Publishers, San Francisco 1997.
  10. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu