BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Stan i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce
The State and Perspectives of Development of E-Commerce in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 31, s. 11-22, rys., tab.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Konsument, Internet
e-commerce, Consumer, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce przychód z e-handlu z każdym rokiem wyraźnie wzrasta, w 2012 roku wyniósł on według szacunków PMR 17,9 mld zł. Coraz większy dostęp do internetu, zmiany zachowań konsumentów pozwalają sądzić, że rozwój polskiego handlu elektronicznego będzie nadal dynamiczny. Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty handlu elektronicznego oraz identyfikacja czynników wpływających na jego rozwój. W postępowaniu badawczym autorka wykorzystała analizę literatury przedmiotu i danych statystycznych oraz wyniki własnych badań ankietowych dotyczących motywów dokonywania zakupów w sieci. (abstrakt oryginalny)

In Poland, the revenue from e-commerce is increasing significantly each year, and in 2012, according to PMR estimates, it was 17.9 billion PLN. The increasing availability of the internet and changes in consumer behavior suggest that the development of Polish e-commerce will continue to be dynamic. The aim of the paper is to explain the essence of e-commerce and identify factors influencing its development. In the research proceedings the author has used the analysis of the literature and statistical data. In the following study the author presents the results of her own survey concerning purchasing behaviors of young consumers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej,K.E. Liber, Warszawa 2001, s. 474.
  2. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,Warszawa 2002, s. 1055.
  3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych w latach 2008-2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012.
  4. M. Michałowska, Kształtowanie lojalności nabywców w dobie konkurencji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian,red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660,Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 229.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu