BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszko-Janowska Anita
Tytuł
Uwarunkowania kulturowe w zachowaniach ludzi w biznesie
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2005, nr 22, s. 63-79, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Kultura, Różnice kulturowe, Kultura biznesu, Zachowania społeczne, Zachowania przedsiębiorstw, Kulturowe uwarunkowania
Social and cultural condition, Culture, Cultural differences, Culture of business, Social behaviour, Enterprise behaviour, Cultural determinants
Uwagi
summ.
Abstrakt
Różnice kulturowe mają i będą miały znaczący wpływ na życie gospodarcze, głównie ze względu na malejące znaczenie granic państw w określeniu obszaru działania poszczególnych organizacji gospodarczych. Wiąże się ono przede wszystkim z rosnącą różnorodnością w zatrudnieniu, różnorodnością klientów, kontrahentów czy lokalizacją oddziałów firmy w różnych częściach świata. Mimo silnych tendencji do homogenizacji różnych aspektów życia w skali globu, istnieje również silna potrzeba podkreślania różnic kulturowych. Nowoczesne liberalne instytucje polityczne i gospodarcze nie tylko koegzystują z religią i innymi tradycyjnymi aspektami kultury, ale w niektórych przypadkach wręcz działają sprawniej i efektywniej w połączeniu z tradycją. Jest paradoksem, że świadomość różnic kulturowych będzie w przyszłości rosła dzięki tej samej technologii, która sprzyja rozwojowi "globalnej wioski". Istnieje głębokie liberalne przekonanie, że ludzie na całym świecie wykazują wiele podobieństw i że rozwój telekomunikacji przyczyni się do wzrostu wzajemnego zrozumienia i współpracy. Niestety, w wielu przypadkach daje się zauważyć zupełnie odwrotne tendencje. W ostatnim dziesięcioleciu taki proces przebiegał na styku kultury japońskiej i amerykańskiej. (fragment tekstu)

The article entitled Cultural Terms in Human Behaviour in Business deals with very important issues for doing business. Nowadays in spite of the tendency to homogenize various aspects of life there is also an intense need to underline cultural differences. The modern and liberal political and economic institutions coexist with religion and other traditional aspect of culture, and in certain cases they are even more effective when they cooperate with local traditions. Human behaviour varies according to a country and people. The experts of international management R. R. Gesteland, F. Trompenaars and B. Bjerke investigated the classification of cultural differences. The patterns of behaviour are shaped by system of education, socialization and culture. Manner of perception of an organization is important cultural factor which influences mutual human interactions. All the instruments and techniques of organizations are based on patterns adopted afore. When we come across other social system it has been already defined by people living inside it: they have their own names, defined canons of living and ways of interpreting the world. What in one culture is inspiring in the other one can be destructive. What is most relevant is to know the cross-cultural behaviour in other country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bjerke, B., [2004], Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Fukuyama, F., [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
  3. Gesteland, R. R., [2000], Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Pocztowski, A., [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
  5. Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, [1987], red. nauk. Z. Staszczak, PWN, Warszawa-Poznań.
  6. Szczepański, J., [1970], Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
  7. Sztompka, P., [2003], Socjologia, analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
  8. Trompenaars, A., Hampden-Turner, Ch., [2003], Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch., [2002], Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu