BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Aktualne trendy w zarządzaniu marką w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych
Current Trends in Brand Management in the Trade and Service Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 31, s. 51-63, rys.
Słowa kluczowe
Marka handlowa, Marka przedsiębiorstwa, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Private label, Enterprise's brand, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przypadku przedsiębiorstw usługowych i handlowych szczególne znaczenie mają wartości niematerialne, związane między innymi z wizerunkiem marki. W konsekwencji działania z zakresu szeroko rozumianego zarządzania marką, które są ukierunkowane na podniesienie lub utrzymanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, mają kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. W artykule poruszona została problematyka aktualnych trendów w zarządzaniu marką w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, do których zaliczyć można realizację strategii rebrandingu, współpracę z partnerami zewnętrznymi, a także wykorzystanie wizerunku gwiazd oraz nowych technologii informacyjnych w promocji marek. (abstrakt oryginalny)

In the trade and service enterprises intangible assets related inter alia with brand image are particularly important. The brand management, which is aimed at increasing or maintaining the competitive position of companies, is crucial for their activities. In the paper the current trends in brand management in trade and service companies are presented. These trends include the implementation of the rebranding strategy, cooperation with external partners, the use of the star's image and application of the new information technologies for the brand promotion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006, s. 17.
 2. J. Cygler, Kooperencja jako stymulator budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Wyd.Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 19.
 3. B. Meyer, Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 219.
 4. Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 208-209.
 5. M. Grębosz, Brand management, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 88-89.
 6. Rebranding marki PZU - podsumowanie. Co zmieniono?, http://www.marketing-news.pl/ message.php?art=36383 (25.02.2013).
 7. M. Witek-Hajduk, Sojusze marek (brand alliances) jako forma sojuszy strategicznych w marketingu, w: Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności,red. A. Sznajder, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 96.
 8. M. Grębosz, Co-branding jako forma współpracy przedsiębiorstw, w: Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku, red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 666, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketing nr 19, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 187-189.
 9. M. Kieżel, Partnerstwo banków i sieci handlowych w tworzeniu oferty usług finansowych dla klientów indywidualnych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 360 -361.
 10. A. Rudzewicz, Partnerska karta kredytowa - budowanie lojalności klienta duŜych sieci handlowych, w: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558,Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 395.
 11. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedŜera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 31.
 12. Zarządzanie silną marką, red. M. Witek-Hajduk, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 290.
 13. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 221-222.
 14. www.payback.pl (20.02.2013).
 15. A. Sznajder, Zastosowanie internetu w kreowaniu silnej marki, w: Zarządzanie silną marką, red. M. Witek-Hajduk, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,s. 263.
 16. H. Howaniec, Miejsce marki w strategii rynkowej przedsiębiorstwa, w: Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009, s. 245.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu