BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Norek Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problems of Innovation Diffusion Among Companies from West Pomerania Region: Results of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2013, vol. 11, s. 53-64, tab.,wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Dyfuzja
Innovations, Diffusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
The modern model for the innovative activity indicates that one of the key factors for success of innovative activity of enterprises is properly implemented the introduction of new solutions to market. The problem of diffusion of innovation involves a number of issues related to the process of spreading and promoting innovation in the market. It is widely recognized that the powers of innovation diffusion is an important determinant of the capacity of firms. Key success factors in the process of diffusion of innovations have been described in the classical model of EM Rogers, indicating that there are several categories of buyers who take the opposite approach to news. The practice also indicates that the innovations introduced to the market must be defined features for the success of the market. Meanwhile, many small and medium enterprises have difficulties with the introduction of new products and services to market. The purpose of this paper is to present the problems associated with diffusion of innova-tion in the SME sector business activity in Poland, with particular emphasis on the bar-riers in this area. Commonly available statistical data, the Author's empirical research results from the period 2009-2011 and results of other studies conducted by the Univer-sity of Szczecin were used to prepare this publication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angel, H., & Van de Ven, A.H. (2000). Research on the management of innovation. Cambridge, MA: Ballinger
 2. Drucker, P.F (1994). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. Lon-don: Heinemann
 3. Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego
 4. Jasiński, A. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 5. Jasiński, A.H. (1998). Innowacje techniczne a działalność marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ
 6. Klein, K.J. & Sorra, J.S. (1996). The challenge of innovation implementation. Academy of Management Review. 21 (4).
 7. Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji no-wych produktów i usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzą-dzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Kline, S.J. (1985). Innovation is not a Linear Process. Research Management. 28.
 9. McGowan, P. (1996). Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna. Warszawa: PWE.
 10. Norek, T. (2011). Problems of SME Sector Enterprise Innovative Capacity Measure-ment. In: S. Hittmar (ed.), Theory of Management, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Zilina: University of Zilina.
 11. Norek, T. (2012). The impact of the Innovative Potential of Polish SME Companies on their Innovative Activity Realization Models. GSTF Journal on Business Review. 1 (4)
 12. O'Neil, H.M. Pouder, P.W. & Bucholtz, A.K. (2002). Patterns in the Diffusion of Strategies across Organizations: Insights from the Innovation Diffusion Literature. Academy of Management Review. 23 (1).
 13. Podręcznik Oslo, (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących inno-wacji, OECD.
 14. Rogers, E.M (1962). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
 15. Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovation. Fourth edition. Free Press: New York.
 16. Rothwell, R. (1994). Towards the Fifth Generation Process, International Marketing Review. 11 (1).
 17. Rothwell, R. & Zegveld, W. (1985). Reindustrialisation and Technology. Longman: London
 18. Stawasz, E. (1999). Innowacja a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Tidd, J. Bessant, J. & Pavitt, K. (2001). Managing Innovation. Integrating Technologi-cal, Market and Organisational Change. New York: John Wiley & Sons Ltd,.
 20. Valente, T.W. (1996). Network models of the diffusion innovations. Computational & Mathematical Organization Theory. 2 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu