BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Ada (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim
The influence of business support institutions on development of enterprises in lubelskie region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 31-39, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Przedsiębiorstwo, Gospodarka regionalna
Business environment, Enterprises, Regional economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotnym problemem przedsiębiorstw jest konieczność ciągłego dostosowania do zmienności otoczenia oraz wypracowania korzystnej pozycji konkurencyjnej. Powstanie i późniejsze przetrwanie przedsiębiorstw jest w dużym stopniu zależne od rozwoju infrastruktury instytucjonalnej, a instytucje otoczenia biznesu są jej elementem(fragment tekstu)

Purpose of this article is to evaluate the effectiveness of support, which is offered to companies by business support institutions in the Lubelskie Region. Lubelskie Region is one of the poorest regions of the European Union. That's why receives a lot of support. One of the Lubelskie Region goals is to help in development of entrepreneurship.The support has an influence on development of enterprises. According to research presented in this paper, business support institutions are rated good. However, the impact of support is finited. Some forms of support does not bring the expected benefits, and even has a negative impact on some aspects of the business. Therefore, in article there is a definition of factors which can improve current system of support.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission Staff Working Paper. Creating Top - Class Business Support Services, Commission of the European Communities, Bruksela 2001, s. 7.
  2. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 15.
  3. M. Grabowski, M. Nowicki, Ł. Hardt, Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna -perspektywa polska i europejska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 8.
  4. G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mazewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009, s. 36.
  5. D. Kelley, S. Singer, M. Herrington, Global Entrepreneurship Monitor 2011 Global Report, s. 9-13.
  6. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 30.
  7. C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 199.
  8. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu