BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Koncepcja zarządzania strategicznego w małym przedsiębiorstwie
Strategic management concept in a small company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 40-48, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie strategiczne, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprises, Strategic management, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pragnienie spójnego i celowego rozwoju przedsiębiorstw zmusza do strukturalizacji zachowań i wymaga podporządkowania doraźnych interesów celom długookresowym i nadrzędnym. Zmienność celów, tak samo jak ich krótkotrwały charakter prowadziłyby bowiem do marnotrawstwa wysiłków, stałyby więc w sprzeczności z pragmatyką współczesnego zarządzania. A zatem forma zarządzania, uwzględniająca cechy otoczenia, kładąca nacisk na przyszłość i grupująca wysiłki wobec jednego najważniejszego celu, musiała się pojawić - w nauce zarządzania przyjęła termin zarządzania strategicznego i obecnie stanowi raison d'etre istnienia przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

This study has been devoted to the issue of strategic management in small business.It tries to answer the question about the scope of the process of strategic management in small business and the state of knowledge on issues pertaining to this process among entrepreneurs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 12-13.
  2. Tendencje w zarządzaniu organizacjami przyszłości, red. A. Barcik, R. Barcik, ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 110.
  3. W. Barabasz, I. Dudzik-Lewicka, Zarządzanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2011.
  4. I. Dudzik-Lewicka, Tworzenie strategii przedsiębiorstwa, w: START. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik, red. A. Pradela, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009.
  5. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 200-203.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu