BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszuba Leszek (Skanska Polska SA), Łuczka Teresa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Strategia budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę z firmą globalną
Design strategy of smes' competitive advantage through cooperation with a global enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 79-85
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencja, Strategia konkurencji
Small business, Competition, Competition strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju poszczególnych gospodarek, w tym Unii Europejskiej, jest istotne, co znalazło wyraz między innymi w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw. W dokumencie tym podkreśla się,że przedsiębiorstwa tej wielkości są nośnikiem innowacji, integracji społecznej i lokalnej w gospodarce europejskiej(fragment tekstu)

There are many commonly known ways and forms of cooperation between different size enterprises. Such relationships may be both external an internal or be of horizontal and vertical character. They may also vary depending on territory and/or size of economic activity, branch, formalization and scale of adopted innovations. Presented in the paper cooperation of global company Skanska with local SMEs bases on the knowledge and management rules transfer. Such relationship requires adoption of strict corporate process management schemes, but on the other hand allows to adapt best practices by SMEs. Initial results suggests that such cooperation may be treated as model solution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Hagedoorn, J. Schkenraad, The Effect of Strategic Technology Alliances on Company Performance, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15, nr 4, s. 291-309.
  2. M.W. Peng, S.-H. Lee, J.J. Tan, The Keiretsu in Asia: Implications for Multilevel Theories of Competitive Advantage, "Journal of International Management" 2001, nr 7, s. 253-276.
  3. R. Parker, The Myth of the Entrepreneurial Economy: Employment and Innovation in Small Firms, "Work, Employment & Society" 2001, vol. 15, nr 2, s. 239-253.
  4. R. Lawrence, Japan's Different Trade Regime: An Analysis with Particular References to Keiretsu, "Journal of Economic Perspectives" 1993, vol. 7. nr 3, s. 3-19.
  5. K. Yamamura, W. Hatch, A Looming Entry Barrier: Japan's Production Networks in Asia, The National Bureau of Asian Research Analysis, Papers, Seattle, 1997, vol. 8. nr 1.
  6. R. Martin, P. Surley, Deconstructing Clasters: Chaotic Koncept or Policy Panacea?, "Journal of Economic Geografphy", vol. 3, s. 5-35,
  7. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009.
  8. Handbook of Research on International Entrepreneurship, red. L.P. Dana, Edward Elgar Publishing Inc. 2004, s 94-125.
  9. P. Przepióra, Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dyskusja o neutralności i kształcie regulacji podatkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
  10. K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu