BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego
Mobile Technologies as a Determinant of Development of Innovative Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 32-44, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Słowa kluczowe
Technologie mobilne, Innowacje, Społeczeństwo informacyjne
Mobile technologies, Innovations, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rewolucja informacyjna doprowadziła do powstania społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki informacyjnej, a postęp technologiczny stał się katalizatorem rozwoju technologii mobilnych. Współczesność daje nam niepowtarzalną możliwość doświadczania efektów rewolucji w technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która powoduje głębokie i dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa. Tak intensywny rozwój technologii wpływa na nasze życie, niejednokrotnie je ułatwiając, ale także z drugiej strony czyniąc je bardziej skomplikowanym i wymagającym ciągłego śledzenia aktualnych trendów. Głównym celem opracowania jest zidentyfikowanie wpływu technologii mobilnych na zmiany dokonujące się w społeczeństwie. Największy nacisk położono na zbadanie możliwych dróg zastosowania nowoczesnych rozwiązań mobilnych w celu wspomagania wybranych form aktywności społeczeństwa, dając tym samym podstawę innowacyjnego rozwoju mobilnego społeczeństwa informacyjnego.

In this article authors aims to deliver information about a new phenomenon, which is becoming ubiquitous, the mobile information society. It's a trend that is a natural consequence of popularity of mobile technology and it's wide application in everyday life. Main aim of this paper is to indicate how mobile ecosystem is changing contemporary society and which areas are growing rapidly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benko G.: Geografia technopolii, PWE, Warszawa 1993.
 2. Carmen T., Leiserson C., Rivest R., Stein C.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2004.
 3. Drucker P.: The Age of Discontinuity, Harper Colophon Books, New York 1968.
 4. Gebauer J., Shaw M.J.: Success Factors and Impacts of Mobile Business Applications: Results from Mobile e-Procurement Study, "International Journal of Electronic Commerce" 2004.
 5. Giddens A.: Socjologia, PWN, Warszawa 2007.
 6. Grantham A., Tsekouras G.: Diffusing Wireless Applications in a Mobile Word, "Technology in Society" 2005.
 7. http://ben-evans.com/benedictevans/2013/1/2/facebooks-545m-mobile-app-users.
 8. http://mamstartup.pl/aktualnosci/3391/rewolucja-mobile-trwa-na-dobre-infografika.
 9. http://mashable.com/2013/01/08/tablets-outsell-notebooks/
 10. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z.: Inżynieria systemów informatycznych w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 11. Kolbusz E., Rejer I.: Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 12. Komunikacja gospodarcza, E. Niedzielska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 13. Krzysztofek K.: Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne?, w: Re: Internet - społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje, red. Ł. Jonak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 14. Naisbitt J.: Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 15. Pazderski F.: Ekonomia społeczna lekiem na kryzys, cz. 2: Unia innowacyjna społecznie, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program Polityki Spolecznej/Ekonomia spoleczna/Ekonomia społeczna lekiem-Unia innowacyjna społecznie-F_Pazderski.pdf.
 16. Projekt stanowiska OFOP w sprawie innowacji społecznych w przyszłym okresie programowania funduszy europejskich 2014-2020, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2012, http://konsultacje.ofop.eu/index.php? option=com_content&view=articleid=165:innowacyjno&catid=49:europejskie& Itemid=105.
 17. Przywara B., Radochoński M.: Jednostka, grupa, cybersieć: psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
 18. Rheingold H.: Smart Mobs. The Next Social Revolution. Transforming Cultures and Communities in the Age of Instant Access, Basic Books, Cambridge 2002.
 19. Steinbeck D.: Mobile Revolution: The Making of Worldwide Mobile Markets, Kogan Page Limited 2005.
 20. Turban E., Lee J., King D., Warkentin M., Chung H.: Electronic Commerce 2002. A Managerial Prespective, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
 21. Wierżyński W.: Rola społeczeństwa informacyjnego w zwiększaniu innowacyjności, 2011, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid= F097F77CB45F4895843C368AD881CE94.
 22. Wojtkowski I.: Technologie mobilne w ochronie zdrowia, 2008, http://www.infovidematrix.pl/inspiracj e/?p=49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu