BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pańkowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Nowe obszary wiedzy w metodzie Project Management Institute
New areas of knowledge in the method Project Management Institute
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 275-284, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Finansowanie projektów, Fundusze unijne, Nowe technologie, Metoda PMI (Project Management Institute)
Project management, Projects financing, EU funds, High-tech, Project Management Institute method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest określenie nowych obszarów wiedzy w metodzie Project Management Institute (PMI), obszarów innych niż dotychczas opisywane w literaturze przedmiotu. W pracy przedstawiono różnice między obszarami wiedzy ważnymi dla twórców metody PMI a obszarami wiedzy, których identyfikacja i analiza są wymagane w studiach wykonalności projektów finansowanych z funduszy europejskich. W zakończeniu umieszczono uzasadnienie konieczności rozwoju metody zarządzania projektem dla sprostania wymaganiom stawianym beneficjentom projektów. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is the defining the new knowledge dimensions in Project Management Institute (PMI) method, which are different in comparison with that presented in literature. In the paper, the differences among the knowledge dimensions included in PMBOK and considered in the feasibility studies for European Funds projects are explained. The conclusions concern the justification of the necessity of project management method development to cope with the project sponsors' demands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowdin G.A.J., Allen J., O'Toole W., Harris R., McDonnell I., Event Management, Elsevier, Amsterdam 2006.
  2. Duncan W.R., A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK* Guide), Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania 2004.
  3. Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2008, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/AE92CEE3-72DE-4330-8E5C- 337CE9F081C/51977/Instrukcja_studiumZalAdoZal6doSIWZ.pdf.
  4. Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2008, http://www.mg.gov.pl/NR/ rdonlyres/AE92CEE3-72DE-4330- 8E5C-A337CE9F081C/51978/lista_elementow_studiumZalBdoZai6doSIWZ.pdf.
  5. Marchewka J.T., Information technology project management, providing measurable orga¬nizational value, J.Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003.
  6. Narodowa strategia spójności, PO_IG/l/08/w01 Program Operacyjny Innowacyjna Go-spodarka, 2007-2013, Priorytet 1, "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" Zalecenia do przygotowania Studium wykonalności, dla projektów w poddziałaniach 1.1.1,1.1.2 oraz 1.3.1, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich, Warszawa 2008, http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/ 20072013/Dokumenty/Wzory+wn ioskow+o+dofinansowanie/priorytetl.htm.
  7. Project Management - efektywne zarządzanie przedsięwzięciami, Weka Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 2000.
  8. Stanleigh M., Combining the ISO 10006 and PMBOK to ensure successful projects, http://www. bia.ca/articles/pj-combining-iso-10006-pmbok-to-ensure-successful-projects.htm 2009.
  9. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2004.
  10. Studium Wykonalności Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Wytyczne Ogólne opracowania Studiów Wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na latach 2007-2013, Katowice wrzesień 2008 http://rpo. silesia-region.pl/?grupa=l&art=1198842022&kat= 0_07& katrodzic=0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu