BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie architektury korporacyjnej jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej
The use of enterprise architecture as a tool for the transformation of the public administration
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 333-347, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Architektura korporacyjna, Administracja publiczna
Enterprise architecture, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przypadku organizacji publicznych, a zwłaszcza jednostek administracji publicznej, zagadnienie transformacji pełni szczególnie istotną rolę. W chwili obecnej zarówno obywatele, jak i podmioty gospodarcze oczekują bowiem, że będą one dostarczały usług na podobnym poziomie jakości jak sektor prywatny. Docelowym efektem transformacji będzie budowa tzw. rządu 2.0 (Government 2.0) - tj. rządu postrzeganego i funkcjonującego jako jedna, spójna całość sterowana misją i zorientowana na dostarczanie wysokiej jakości (innowacyjnych) usług zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania podejścia bazującego na architekturze korporacyjnej jako narzędzia do przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej. Autor proponuje także wykorzystanie tzw. kaskady architektonicznej do koordynacji programu transformacji, w którym szczególnie istotną rolę odgrywają projekty dotyczące budowy i wdrażania systemów informatycznych. (abstrakt oryginalny)

In case of public organizations, especially government units, the transformation issue has a particularly important role. Currently, both citizens and economic subjects expect them to provide services at the quality level similar to the one of the private sector. A target objective of the transformation will be the development of the so-called ''Government 2.0", a government perceived and operating as a one, integral whole, mission-driven and oriented on providing high-quality (innovative) services to both citizens and enterprises. An objective of the article is to present a possibility of applying an approach based on Enterprise Architecture as a tool for carrying out the transformation of government units. An author also suggests using the so-called architecture cascade for coordinating the transformation programme in which projects regarding the development and the deployment of information systems have a particularly important role. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Eggers W., Government 2.0, Rowman & Littlefield Publishers, January 2005.
  2. Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L" Pettigrew A., The New Public Management in Action, Oxford University Press, 1996.
  3. Multichannel Transformation in the Public Sector, Cabinet Office, UK 2006.
  4. Orzechowski R., Zarządzanie transformacją biznesu i IT, "e-Mentor", SGH, 1/2009.
  5. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie - transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  6. Program e-Podatki. Założenia Programu, wersja 2.03, Departament Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów, Warszawa, marzec 2009.
  7. Project Management Body of Knowledge, PMI, Newtown Square, 2000.
  8. Sobczak A., Analiza porównawcza ram architektury korporacyjnej, w: Wstęp do architektury korporacyjnej, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2009.
  9. Sobczak, A., Transformacja polskich organizacji publicznych z zastosowaniem koncepcji architektury korporacyjnej, w: Wstęp do architektury korporacyjnej, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2009.
  10. The Open Group Architecture Framework, The Open Group, version 9, February 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu