BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypczak Zofia (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a przewidywana długość życia - analiza porównawcza krajów europejskich
The level and structure of expenditures on health and life expectancy - a comparative study of European countries
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 321-331, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Analiza korelacji, Finanse publiczne, Długość życia
Health care protection, Correlation analysis, Public finance, Life expectancy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące ponad 20 krajów europejskich: krajów "starej" UE, "nowych" krajów UE i krajów będących poza strukturami UE. Do prezentacji nakładów na ochronę zdrowia wykorzystano: poziom całkowitych wydatków per capita (w USD, wg PPP), relację wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%) oraz udział finansowania publicznego, a spośród wskaźników opisujących sytuację zdrowotną społeczeństwa wybrano przewidywaną długość życia. Przeprowadzona analiza korelacji świadczy o dużej sile związku między przewidywaną długością życia a poziomem nakładów na opiekę zdrowotną i udziałem finansowania publicznego. (abstrakt oryginalny)

The publication presents data from over 20 European countries, including "old" European Union members states, "new" EU member states (accessed in 2004 or later), as well as countries outside EU structures. The following indicators were used to compare healthcare expenses: total healthcare outlays per capita (in US dollars, according to PPP), healthcare outlays ratio to GDP and share of public funding in total expenditures on healthcare in particular countries. Average life expectancy was regarded as the most applicable indicator of health status of analysed populations and therefore it was used for comparisons. Analysis of correlation indicates strong relationship between healthcare outlays, share of public funding and average life expectancy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Ryć K., Skrzypczak Z. - Finansowanie systemu ochrony zdrowia w krajach europejskich, konferencja na WZ UW "Ochrona zdrowia i gospodarka. Publiczni i prywatni świadczeniodawcy oraz płatnicy - analiza komparatywna", 24-25.04.2009 (maszynopis).
  2. Ryć K., Skrzypczak Z., Finansowanie publiczne i prywatne w ochronie zdrowia - analiza porównawcza krajów europejskich, w: "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'08. Konwersja wiedzy", red. J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronki, Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
  3. Skrzypczak Z., Lis J., Głasek M., Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a zadowolenia społeczeństw z opieki zdrowotnej, w: "Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne", red. K. Ryć i Z. Skrzypczak, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa 2008.
  4. WHO WHOSIS Detailed database search (www.who.int'
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu