BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyniuk-Pęczek Justyna (Politechnika Gdańska), Martyniuk Olga (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ procesu suburbanizacji na rozwój przedsiębiorstw sektora mśp w Polsce
Suburbanization process influence on development of Sme in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 96-105, rys., tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Urbanizacja, Miasto
Small business, Urbanisation, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zrównoważone tempo urbanizacji nowych terenów prowadzące do powstania funkcjonalnie, przestrzennie i społecznie wyważonych przedmieść uznaje się za naturalny rozwój przestrzenny miast.Reakcją na te zmiany w sferze ekonomii był dynamiczny rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obserwacje wskazują, że powstałe w ostatnich 30 latach polskie strefy podmiejskie są obszarami intensywnej aktywności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Suburbanisation processes taking place in various countries are not homogenous. This is due to the fact that suburban areas in different countries are shaped by different socio-economicspatial factors. In Poland the dynamic development of the suburban zone started again only after 1989 due to changes in the political system and the transition from planned to market economy. In the reaction to the changes in the economic sphere there has been a rapid development of SME sector. A common cause of development of these two phenomena in Poland inclines authors to take up a multi-disciplinary research on the interactions occurring between them. The article presents preliminary study results concerning Gdansk (main city) and two suburbs (Chwaszczyno, Straszyn(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Problem suburbanizacji, red. P. Lorens, Warszawa 2005, Urbanista, s. 103-112.
  2. A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje, Biuletyn KPZK nr 240/2009, t. 1, s. 216-280.
  3. Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne bada przestrzenno-ekonomicznych, red. H. Rogacki, Biuletyn KPZK nr 219/2005, s. 156-172.
  4. G. Sobczyk, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 19-21.
  5. B.Kożuch, Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, UJ, Kraków 2006, s. 134.
  6. www.stat.gov.pl (16.11.2012)
  7. www.solidet.pl (16.11.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu