BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duszkiewicz Irena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Innowacyjność gmin województwa podkarpackiego
Innovations of Rural and Rural-Urban Podkarpackie Municipalities
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 3, s. 81-89, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Rozwój regionalny, Gospodarka lokalna, Konkurencyjność regionów
Innovation economy, Regional development, Local economy, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych wśród 116 gmin województwa podkarpackiego na temat strategicznego kreowania innowacyjności terytorialnych układów społeczno-gospodarczych na poziomie regionalnym oraz czynników kształtujących przewagi konkurencyjne tego województwa, mających źródło w innowacjach. Została również dokonana ocena skuteczności instrumentów wspierania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw stosowanych przez te gminy.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a survey carried out among 116 municipalities of the Podkarpackie voivodship, on the strategic creating of innovativeness in the territorial socioeconomic systems at the regional level, and on the factors shaping this region competitive advantages, whose sources are innovations. Also was done an appreciation of the effectiveness of instruments supporting enterprises innovation and competitiveness, applied by these municipalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer R., Leśniewski M.A., Strategie wzrostu konkurencyjności regionów, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 2. Bolesta-Kukułka K., Świat organizacji, [w:] Zarządzanie -teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), WN PWN, Warszawa 1996.
 3. Brol R., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 4. Dziemianowicz W., Konkurencyjność gmin w świetle relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 5. Kosiedowski W., Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 20-23.
 6. Kuciński K., Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne, [w:] Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości, K. Kuciński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 7. Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa 2009.
 8. Nelson R., National innovation systems. A comparative analysis, Oxford University Press, New York 1993.
 9. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, WN PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 10. Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, Wyd. CIM, Warszawa 1998.
 11. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
 12. Steinmann H., Schreyogg G.,Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995, s. 283, 288.
 13. Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa 2008, s. 82-85.
 14. Szewczuk A., Rozwój lokalny i regionalny - teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 3 8 - 41, 257.
 15. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 16. Wawrzyniak B., Zarządzanie regionem, "Miscellanea Oeconomica", WZiA WSP w Kielcach, Kielce 2000.
 17. Woźniak D., Modele polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność na przykładzie województwa małopolskiego, maszynopis powielony, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s. 46-48.
 18. www.wsrl.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu