BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Michał (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Współpraca publiczno-prywatna a poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionów
Public private partnership and investment attractiveness of regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 116-126, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Atrakcyjność regionu, Współpraca, Inwestycje
Development potential, Local government units, Regions attractiveness, Cooperation, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu partnerstwa publiczno-prywatnego podejmowanego przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorców sektora MŚP.(fragment tekstu)

The article aims analyze the Public Private Partnership influence on regions development potential, particularly at innovational and investment attractiveness. The main article thesis is that this form of cooperation, conducted with use of funds from European Regional Develment Fund, has significant impact(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Tidstrom, Conflicts When Competitors Cooperate Exploring Elements of Conflicts from a Business Network Perspective, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsingfors, 2006, s. 13.
 2. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, red. S. Lachiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi, Łódź, 2012, s. 123.
 3. W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2007, s. 35.
 4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100, art. 1. ust. 2, s. 2110
 5. Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, s. 352.
 6. Małe firmy w regionie łódzkim - znaczenie, struktura, wyniki działania, red. S. Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 67.
 7. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygocki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 43-44
 8. H. Godlewska, Lokalizacja działalności gospodarczej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, s. 14.
 9. H. Godlewska- Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna regonów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Kolegium Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 10. M.A. Leśniewski, Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 113, SGH Warszawa, 2012, s. 123.
 11. D. Stawasz, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 57-60
 12. Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 15-21
 13. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. A. Adamik, Difin, Warszawa, 2012, s. 222-236
 14. Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011, s. 28-43
 15. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2012, s. 92-149
 16. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 221-241
 17. Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 57-74
 18. A. Lipeta, B. Pawełek, R. Huptas, Analiza porównawcza województw polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow latach 2007–2010, w: Problemy rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, red. E. Sobczak, A Raszkowski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 261–263
 19. http:// www.funduszestrukturalne.gov.pl/SPOT/
 20. http:// www.fundusze strukturalne.gov.pl/POPT/
 21. http://www.zporr.gov.pl/
 22. http:// www.konkurencyjnosc.gov.pl/
 23. http://www.mrr.gov.pl/ aktualnosci/fundusze_europejskie _2004_2006/Documents/ NSRO_ miesieczna_sierpien_2012.pdf (6.11.2012).
 24. Problemy rozwoju regionalnego.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, red. E. Sobczak, A Raszkowski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 261-263
 25. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_7114_PLK_HTML.htm (5.11.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu