BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Subiektywny a obiektywny pomiar jakości życia zawodowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z sektora MŚP
A Manufacturing Company in the SME Sector : Subjective and Objective Measurement of the Quality of Working Life
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 95-108, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Praca, Jakość życia, Pomiary, Efektywność pracy, Badania ankietowe
Production enterprise, Human Capital Management, Human Resources Management (HRM), Labour, Quality of life, Measurement, Work effectiveness, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie jakości życia zawodowego i jego pomiaru. Głównym celem badań było określenie możliwości wywierania wpływu na odczuwanie satysfakcji z życia zawodowego poprzez odpowiednie zarządzanie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Badania prowadzono w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym w 2013 r. Dane uzyskano metodą wywiadu bezpośredniego kierowanego, zastosowano kilka rodzajów kwestionariusza ankiety. Oceniono jakość życia zawodowego w obiektywny oraz subiektywny sposób, a następnie porównano wyniki. Stwierdzono, że jakość życia zawodowego w badanym przedsiębiorstwie jest zróżnicowana zarówno według przedmiotu, jak i podmiotu oceny. (abstrakt oryginalny)

This article presents questions on the quality of working life and its measurement. The main objective of the study was the defining of possibilities for influencing the sense of satisfaction in working life through appropriate management. A selected company was used as an example. The study was conducted in a small manufacturing company in 2013. Data was obtained through the direct interview method, where several types of questionnaires were used. The quality of working life was assessed both objectively and subjectively and these results were subsequendy compared. It was found that the quality of working life in the investigated company varies with respect to both subject and object of the assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. (2006), CSR - wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
  2. Czerw A., Babiak A. (2010), Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
  3. Gotowska M., Jakubczak A. (2011), Pomiar mobbingu w przedsiębiorstwie usługowym - wiedza, przyczyny, skutki, Studnia i Materiały Polskiego Zarządzania Wiedzą, nr 37.
  4. Jakubczak A., Gotowska M. (2011), Styl kierowania a występowanie mobbingu w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 34.
  5. Jakubczak A. (2009), Management style as competitiveness factor, w Becht A. (red.) Creating Organisation's Competitiveness, Łódź, Technical University of Lodz.
  6. Jakubczak A. (w druku, 2013), Praca a jakość życia, w Wyszkowska Z., Gotowska M. (red.) Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane UTP.
  7. Jakubczak A., Gotowska M. (2013), The quality of life at work and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company, Acta Sci. Pol. Oeconomia, w recenzji.
  8. Pocztowski A. (2003), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Oficyna Ekonomiczna.
  9. Skowron-Mielnik B. (2012), Nowe obszary badawcze w zarządzaniu zasobami ludzkimi - nauka i praktyka, Współczesne Zarządzanie, nr 1.
  10. Szymańska M., Wolski K., Jak wprowadzać procedury work-life balance w firmie? http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/n.222/email.134256/wpis.653, 03.04.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu