BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności
The Role of Appeals to Tradition in Food Marketing.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 173-188, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Marketing produktów żywnościowych, Produkt
Competitive advantage, Marketing of food products, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycja jest coraz częściej wykorzystywana w marketingu. Odwoływanie się do niej odpowiada potrzebie posiadania punktów odniesienia, zaufania i stabilizacji. Postrzegana autentyczność produktu jest silnie związana z jego pochodzeniem, które wyraża się przez czynniki czasu (historia), miejsca (obszar), socjalizacji (społeczność lokalna) i naturalności (surowce). Przeprowadzono badanie ankietowe wśród producentów wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prawie 3/4 badanych stwierdziło,że uzyskanie wpisu na tę listę powoduje poprawę wizerunku ich organizacji. Według ankietowanych postrzeganie autentyczności produktów tradycyjnych zależy przede wszystkim od takich czynników, jak wiedza konsumenta, wygląd produktu i jego nazwa. Najważniejsze determinanty przewagi konkurencyjnej w zakresie oferowania produktów tradycyjnych obejmują, zdaniem ich producentów: smak, niepowtarzalność produktu, tradycyjną recepturę, markę i reputację, walory zdrowotne oraz zapach.(abstrakt oryginalny)

The frequency of the use of tradition in marketing is growing. Appealing to tradition reflects the need to have reference points, trust and stability. The perceived authenticity of a product is strongly connected with its origin, which is expressed by the factors of time (history), place (area), socialization (local community) and naturalness (raw materials). We carried out a survey among producers of items registered on the List of Traditional Products, managed by the Polish Ministry of Agriculture and Rural Development. ¾ of the study subjects claimed that getting registered on this list caused an improvement of their organization image. According to our respondents, the perceived authenticity of traditional products depends to the largest extent on such factors as: consumer knowledge, the look of the product and its name. In the opinion of producers, the most important determinants of competitive advantage in offering traditional products include: taste, product uniqueness, traditional recipe, brand and reputation, healthiness, and smell. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Fort, F. Fort,Alternatives marketing pour les produits de terroir,"Revue Française de Gestion" 2006, n° 162, s. 145-159. V. Cova, B. Cova,Les particules expérientielles de la quête d'authenticité du consommateur,"Décisions Marketing" 2002, n° 28, s. 33-42.
 2. S. Camus,Les mondes athentiques et les strategies d'authentification: analyse dualeconsommateurs/distributeurs,"Décisions Marketing" 2002, n° 26, s. 37-45.
 3. J. Ferrandi,Le produit nostalgique alimentaire: un produit authentique?, 8 eJournée AFM duMarketing Agroalimentaire, Monpellier, 28.09.2012,CD-ROM.
 4. J. Hofer,Medical dissertation on nostalgia[1688],tłum. C. Anspach, "Bulletin of the History of Medicine" 1934, Vol. 2, s. 376-391
 5. F. Davis,Yearning for yesterday: sociology of nostalgia, Free Press, New York 1979.
 6. C. Sedikides, T. Wildschut, J. Arndt, C.Routledge,Nostalgia: past, present and future,"Current Directions in Psychological Science" 2008,Vol. 17, No. 5, s. 304-307.
 7. Zob. np. S. Holak, W. Havlena, "The good old days": observations on nostalgia and its role in consumer behaviour, "Advances in Consumer Research" 1991, Vol. 18, s.323-329; S. Holak,W. Havlena,Nostalgia: an exploratory study of themes and emotio ns in the nostalgic experience,Advances in Consumer Research" 1992, Vol. 19, s. 380-387; B. Stern,Historical and personal nostalgia in advertising text: the fin de siècle effect, "Journal of Advertising" 1992, Vol. 21, No. 4, s. 11-22; M. Holbrook,Nostalgia and consumption preferences: some emerging patterns of consumer tastes,"Journal of Consumer Research" 1993, Vol. 20, No. 2,s. 245-256; M. Holbrook, R. Schindler,Nostalgic bonding: exploring the role of nostalgia in the consumption experience, "Journal of Consumer Behaviour" 2004, Vol. 3, No. 2, s. 107-127; A. Kessous,E. Roux,Les marques perçues comme "nostalgiques": consequen ces sur les attitudes et les relations des consommateurs à la marque, "Recherche et Applications en Marketing" 2010,Vol. 25, No. 3, s. 29-56
 8. J. Ferrandi,Le produit nostalgiqu.
 9. R. Tellström, I. Gustafsson, L.Mossberg,Consuming heritage: the use of local food culture in branding, "Place Branding" 2006, Vol. 2, No. 2, s. 130-143.
 10. M. Gąsiorowski, A. Swulińska-Katulska,Dziedzictwo kulinarne szansą polskiej wsi w zjednoczonej Europie,"Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2002, nr 1, s. 26-43
 11. L. Guerrero et al.,Consumer-driven definition of TFP and innovation in traditional foods.A qualitative cross-cultural study, "Appetite"2009, Vol. 52, s. 345-354.
 12. P. Aurier, F. Fort, L. Sirieix,Exploring terroir product meanings for the consumer,"Anthropology of Food" 2005, n° 4, http://aof.revues,org/index187.html.
 13. J. Espejel, C. Fandos, C. Flavián,The role of intrinsic and extrinsic quality attributes on consumer behaviour for traditional food products, "Managing Service Quality" 2007, Vol. 17, No. 6,s. 681-701
 14. J. Jordana,Traditional foods: challenges facing the European food industry, "Food Research International"2000, Vol. 33, s. 147-152.
 15. F. Vanhonacker, V. Lengard, M. Hersleth, W. Verbeke,Profiling European traditional food consumers, "British Food Journal"2010, Vol. 112, No. 8, s. 871-886
 16. A. Borowska,Globalne trendy konsumpcji a żywność tradycyjna i regionalna,http://www.ue.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/A.Borowska_GLOBALNE_TRENDY_KONSUMPCJI_A_żYWNOŚĆ_TRADYCYJNA_I_REGIONALNA.pdf.
 17. A. Borowska,Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/73/14.pdf.
 18. S.Żakowska-Biemans, K. Kuc,Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów,"Żywność. Nauka, Technologia, Jakość" 2009, t. 64, nr 3, s. 105-114.
 19. M. Jeżewska-Zychowicz,Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania,"Żywność. Nauka, Technologia, Jakość" 2009, t. 64, nr 3,s. 126-136
 20. T. Domański, P. Bryła,Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2010,s.219-222.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu