BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Dariusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Bariery procesu internacjonalizacji na przykładzie mśp w sektorze kolejowym
Barriers to internationalization in small and medium-sized enterprises (sme) in the railway sector - a cause study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 154-165, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Kolejnictwo
Small business, Enterprise internationalization, Railways
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przebieg procesu internacjonalizacji w małych i średnich przedsiębiorstwach może przybierać różnorakie formy. Zgodnie z przyjętymi teoriami internacjonalizacji przedsiębiorstw, istnieją procesy i modele, których odpowiedni dobór (do przedsiębiorstwa jak i sytuacji) i realizacja może pomóc w świadomym i skutecznym wprowadzeniu przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy. Istnieją duże dysproporcje w dostępie i przede wszystkim poziomie merytorycznej wiedzy związanej z teorią internacjonalizacji wśród przedsiębiorstw na rynku polskim (szczególnie w sektorze prywatnym wśród firm z kapitałem polskim) w porównaniu do firm europejskich.(fragment tekstu)

The process of internationalization of small and medium-sized enterprises can take various forms. According to the accepted theories of enterprise internationalization, there are processes and models, which appropriate selection (both to the company and situation) and execution can help to introduce an informed and effective business on the international market. There are large disparities in the access and level of subject-matter knowledge concerning the theory of company internationalization on the Polish market(especially in the private sector, among companies with Polish capital) compared to the European companies. The functioning of such companies is hindered by a number of barriers or "in the broadest sense of the word - practically all the constraints that inhibit growth of the company" A number of additional obstacles appears in the time of adoption of the internationalization strategy of the company. Entering the international markets of Polish companies from the SME sector depends largely on the effective and sustainable overcoming of these barriers. Difficulties arise both from the external environment of the company and its internal limitations. The paper presents the main barriers of small and medium-sized companies in the railway sector and the ways to overcome them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 61.
  2. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SGP, Gdańsk 2004, s.15.
  3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich.Przykłady Włoch, Francji, Polski i Niemiec, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 10.
  4. N. Daszkiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i Zagrożenia, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 17.
  5. L. Kwieciński, K. Moszkowicz, J. Sroka, Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 35.
  6. L. Kwieciński, K. Moszkowicz, J. Sroka, Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 11.
  7. W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1999, s. 100
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu