BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Czynniki wpływające na internacjonalizację mśp
Factors affecting sme's internationalization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 166-176, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Gospodarka międzynarodowa
Small business, Enterprise internationalization, International economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się rosnącą liczbą i intensywnością powiązań gospodarczych pomiędzy krajami, ugrupowaniami o charakterze integracyjnym oraz przedsiębiorstwami. Procesy internacjonalizacji i globalizacji powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa tradycyjnie związane z lokalnym i regionalnym rynkiem coraz częściej zaczynają rozszerzać aktywność gospodarczą na rynki międzynarodowe. W większości teorii internacjonalizację przedsiębiorstw utożsamia się z ich bezpośrednią ekspansją na rynki zagraniczne. Z punktu widzenia MŚP, internacjonalizację należy jednak rozumieć bardzo szeroko i traktować ją jako zjawisko obejmujące różnorodne działania przedsiębiorstw, od prostych transakcji zagranicznych do podejmowania produkcji w wielu krajach.(fragment tekstu)

Decision on company internationalization is very important from the viewpoint of business management. The decision is affected by several groups of factors: company's resources,favorable market conditions, the constraints felt by the management and the ability to overcome them, by the use of different instruments to support the development of enterprises. This paper presents the impact of selected factors: size of the company, time of its operation in the market, level of innovation, use of the Internet, knowledge of foreign languages by the business owner, level of his education and desire to upgrade their skills, internal and external barriers to internationalization, utilization of support instruments for SMEs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Gdańsk, Scientific Publishing Group 2004, s. 61-62, 68.
 2. J.A. Wolf, T.L. Peet, Internationalization of Small Firms: An examination of export competitive patterns, firm size, and export performance, "Journal of Small Business Management" 2000, vol. 38, s. 45.
 3. The case of Swiss small and medium-sized enterprises, w: Skills for Success in SMEs. Proceedings of the 40th ICSB World Conference, red. W. Dunlop, B. Gibson, Conference Series of the Institute of Industrial Economics nr 23, University of Newcastle 1995, s. 320.
 4. Conférence Internationale en Management Stratégique, Paris, 5-7 Juin 2002, s. 8.
 5. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE 1996, s. 58-72.
 6. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa, Felberg SJA 2001, s. 124-125.
 7. M. Rembiasz, Zachowania strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw sektora meblarskiego, Poznań, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2011.
 8. B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Warszawa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" 2004.
 9. J.L. Calof, The Impact of Size on Internationalization, "Journal of Small Business Management" 1993, vol. 31, nr 4, s. 61.
 10. N.E. Philip, The Export Propensity of Very Small Enterprise, "International Small Business Journal" 1998, July-September, vol. 16, nr 4.
 11. Ch. Yang, J. Chen, W. Chuang, Technology and export decision, Small Business Economics, 2004, vol. 22.
 12. Personal Factors Revisited, "International Small Business Journal" 2002, vol. 20 (1), s. 9-31
 13. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. P. Dominiak, Gdańsk, Grupa Wydawnicza VM GROUP 2005, s. 13.
 14. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 458, Szczecin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu